Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 66/BXD-VLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Lê Văn Tới
Ngày ban hành: 27/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 66/BXD-VLXD
V/v: hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng của Công ty sản xuất đá Granit TNHH-GRANIDA.

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2010

 

Kính gửi: Công ty sản xuất đá Granit TNHH-GRANIDA

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 80/GR-KD ngày 04/8/2010 của Công ty sản xuất đá Granit TNHH-GRANIDA về việc hướng dẫn xuất khẩu đá ốp lát khai thác đá hoa tại khu vực Đam Đình, xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Công ty sản xuất đá Granit TNHH-GRANIDA được cấp giấy phép khai thác số 1343/GP-BTNMT ngày 30/7/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường khai thác tại mỏ đá hoa tại khu vực Đam Đình, xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Căn cứ Điều 44, Mục 2, Chương VI, Luật Khoáng sản ban hành năm 1996 quy định “Tổ chức, cá nhân hoạt động chế biến khoáng sản phải xin giấy phép chế biến khoáng sản, trừ trường hợp hoạt động chế biến khoáng sản kèm theo hoạt động khai thác đã được phép” và theo Thông tư số 18/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, thì các sản phẩm đá hoa được gia công, hoàn thiện theo quy cách để xuất khẩu của Công ty sản xuất đá Granit TNHH–GRANIDA có nguồn gốc khai thác, chế biến từ mỏ đá nêu trên đảm bảo các điều kiện và tiêu chuẩn xuất khẩu khoáng sản theo quy định, không phải xin giấy phép chế biến khoáng sản.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc xuất khẩu sản phẩm đá hoa được gia công, chế biến làm vật liệu xây dựng của Công ty sản xuất đá Granit TNHH–GRANIDA./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chi cục Hải quan Yên Bái; Hải Phòng; Tp Hồ Chí Minh;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VP, VLXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Lê Văn Tới

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 66/BXD-VLXD ngày 27/09/2010 hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng của Công ty sản xuất đá Granit TNHH-GRANIDA do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.548

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!