Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 65/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 27/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 65/BXD-QLN
V/v: trả lời CV số 1601/SXD-CS ngày 17/7/2008 của Sở XD thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hà Nội

Ngày 17/7/2008, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội có công văn số 1601/SXD-CS đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn về việc giải quyết đối với diện tích nhà ở tại số 40 Hoè Nhai của bà Nguyễn Thị Cần. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

1. Căn cứ quy định tại Điều 8 của Nghị quyết 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Điều 8 của Nghị định 127/2005/NĐ-CP ngày 10/10/2005 của Chính phủ thì chỉ xem xét giải quyết công nhận quyền sở hữu đối với diện tích nhà đất được để lại khi người đang trực tiếp sử dụng nhà đất đó có đủ các giấy tờ chứng minh thuộc diện được để lại. Theo nội dung công văn số 1601/SXD-CS thì diện tích bà Nguyễn Thị Cần đang sử dụng là diện tích được thuê của Nhà nước, không thuộc trường hợp được để lại để ở.

Hiện nay, pháp luật không có quy định về việc bố trí nhà ở cho những trường hợp trước đây chưa được để lại diện tích để ở. Do đó, không có cơ sở để công nhận quyền sở hữu nhà ở tại số 40 Hoè Nhai cho bà Nguyễn Thị Cần theo diện được để lại để ở.

2. Căn cứ quy định tại Nghị quyết 755/2005/NQ-UBTVQH11 và đối chiếu trường hợp nêu tại công văn số 1601/SXD-CS thì diện tích nhà ở mà bà Nguyễn Thị Cần đang sử dụng thuộc sở hữu nhà nước. Vì vậy, đề nghị Sở Xây dựng thành phố giải quyết ký hợp đồng thuê nhà cho bà Nguyễn Thị Cần; trường hợp bà Nguyễn Thị Cần có nguyện vọng được mua nhà thì thực hiện bán nhà ở đó theo quy định của Nghị định 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thanh tra XD;
- Lưu: VT, QLN&TTBĐS (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 65/BXD-QLN ngày 27/08/2008 về việc trả lời Công văn số 1601/SXD-CS ngày 17/7/2008 của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.527

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.234.223