Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6403/BNN-TC thực hiện quyết toán các gói thầu điều chỉnh giá vật liệu theo Thông tư 09/2008/TT-BXD do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 6403/BNN-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Ngô Anh Tuấn
Ngày ban hành: 24/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6403/BNN-TC
V/v thực hiện quyết toán các gói thầu điều chỉnh giá vật liệu theo Thông tư 09/2008/TT-BXD

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng

Bộ Nông nghiệp đang thực hiện quyết toán dự án Đường vào vùng sản xuất và kiểm định giống thủy sản tập trung Ninh Phước – tỉnh Ninh Thuận được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý. Dự án triển khai thực hiện từ năm 2007 và hoàn thành năm 2009. Trong thời gian thực hiện, các gói thầu của dự án đã thực hiện điều chỉnh giá vật liệu theo Thông tư 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 và văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 01/8/2008 của Bộ Xây dựng.

Tuy nhiên, thời điểm chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh giá vật liệu chưa thống nhất theo quy định tại Thông tư 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 và văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 01/8/2008, cụ thể:

Việc điều chỉnh giá vật liệu các gói thầu của dự án đã được thực hiện theo quy định của UBND tỉnh Ninh Thuận tại Quyết định số 126/2008/QĐ-UBND ngày 14/5/2008 về việc Quy định điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng công trình do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ; và Quyết định số 264/2008/QĐ-UBND ngày 02/10/2008 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng công trình do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 126/2008/QĐ-UBND ngày 14/5/2008, trong đó tại điểm 2 điều I của Quyết định 264/2008/QĐ-UBND quy định: “thời điểm xác định giá vật liệu để điều chỉnh là thời điểm cơ quan cấp phát vốn cho thanh toán, tạm ứng khi chủ đầu tư nộp hồ sơ khối lượng nghiệm thu hoàn thành thanh toán, tạm ứng để chủ đầu tư và nhà thầu xác định điều chỉnh giá”.

Theo hướng dẫn tại điểm 3 của văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 01/8/2008 quy định về thời điểm để tính chênh lệch vật liệu là “Thời điểm để tính chênh lệch vật liệu là thời điểm nghiệm thu khối lượng hoàn thành theo giai đoạn, có thể theo tháng, quý hoặc giai đoạn quy định trong hợp đồng”.

Để có căn cứ quyết toán các dự án hoàn thành đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Bộ Xây dựng có hướng dẫn về thời điểm để tính chênh lệch giá vật liệu điều chỉnh theo Thông tư 09/2008/TT-BXD là thời điểm nghiệm thu khối lượng hoàn thành (theo hướng dẫn tại công văn số 1551/BXD-KTXD) hay thời điểm cơ quan cấp phát vốn thanh toán (theo Quyết định số 126/2008/QĐ-UBND và Quyết định 264/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ninh Thuận).

Văn bản hướng dẫn đề nghị Bộ Xây dựng gửi về (Vụ Tài chính – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Số 2 Ngọc Hà – Ba Đình – Hà Nội).

Xin cám ơn sự hợp tác của quý Bộ.  

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr Hoàng Văn Thắng (để báo cáo);
- Vụ kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng;
- Cục Quản lý XD công trình;
- Lưu: VT, TC (2).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
Ngô Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6403/BNN-TC thực hiện quyết toán các gói thầu điều chỉnh giá vật liệu theo Thông tư 09/2008/TT-BXD do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.256
DMCA.com Protection Status

IP: 34.230.84.215