Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 64/BXD-QLN về việc thực hiện việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở theo qui định tại Quyết định 117/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 64/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 11/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 64/BXD-QLN
V/v: Thực hiện việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở theo qui định tại QĐ 117/2007/QĐ-TTg của TTCP.

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 414/SXD-VL&QLN ngày 15/4/2009 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh đề nghị hướng dẫn đối với việc cấp kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở theo quy định tại khoản 2 Điều 2 của Quyết định 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Về nguyên tắc, việc hỗ trợ cải thiện nhà ở cho đối tượng là cán bộ Tiền khởi nghĩa theo quy định tại khoản 2 Điều 2 của Quyết định 117/2007/QĐ-TTg phải được thực hiện đảm bảo kịp thời và đúng đối tượng, tránh bỏ sót, gây thiệt thòi cho người thuộc diện hỗ trợ. Đối với trường hợp đến nay sau khi rà soát, thống kê mà phát sinh thêm đối tượng được hỗ trợ theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 2 của Quyết định 117/2007/QĐ-TTg thì đề nghị có văn bản gửi Bộ Tài chính đề nghị cấp bổ sung kinh phí để thực hiện việc hỗ trợ.

Đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh để tiếp tục thực hiện việc hỗ trợ cải thiện nhà ở cho cán bộ Tiền khởi nghĩa theo đúng quy định tại Quyết định 117/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, QLN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ
THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 64/BXD-QLN ngày 11/06/2009 về việc thực hiện việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở theo qui định tại Quyết định 117/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.359

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.13.53
server250