Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 635/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 22/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 635/TTg-KTN
V/v thực hiện gói thầu thi công san lấp mặt bằng và kè bảo vệ Dự án đầu tư xây dựng công trình cảng Kê Gà - Bình Thuận

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2011

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận;
- Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (công văn số 1654/VINACOMIN-ĐT ngày 13 tháng 4 năm 2011) về việc thực hiện gói thầu thi công san lấp mặt bằng và kè bảo vệ Dự án đầu tư xây dựng công trình cảng Kê Gà-Bình Thuận, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý với báo cáo của Tập đoàn Than - Khoáng Sản Việt Nam (TKV) tại văn bản nêu trên. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận chỉ đạo các cơ quan liên quan của địa phương sớm triển khai công tác giải phóng mặt bằng để triển khai Dự án xây Cảng Kê Gà bảo đảm tiến độ./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng,
 Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC; CT, GTVT;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
 các Vụ: KTTH, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).Ha 18

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 635/TTg-KTN ngày 22/04/2011 về thực hiện gói thầu thi công san lấp mặt bằng và kè bảo vệ Dự án đầu tư xây dựng công trình cảng Kê Gà - Bình Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.339

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.252.196