Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 633/BXD-KTXD về việc hướng dẫn tính trượt giá và tính bổ sung chi phí thép xây dựng do giá thép tăng đột biến do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 633/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 16/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 633/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn tính trượt giá và tính bổ sung chi phí thép xây dựng do giá thép tăng đột biến

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi :

- Ban quản lý dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước thành phố - UBND thành phố Hồ Chí Minh
- Ông Motonori Tsuno - Đại diện trưởng Văn phòng JICA Việt Nam

 

Trả lời văn bản số 0659/BQLDA-TC ngày 09/03/2009 của Ban quản lý dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước thành phố và thư của Ông Motonori Tsuno - Đại diện trưởng Văn phòng JICA tại Việt Nam đề nghị hướng dẫn tính trượt giá và tính bổ sung chi phí thép xây dựng do giá thép tăng đột biến đối với dự án xây dựng đại lộ Đông Tây và Cải thiện Môi trường nước giai đoạn 1, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

1. Đối với vật tư, thiết bị nhà thầu bỏ giá ngoại tệ nhưng mua tại Việt Nam: Trường hợp do yêu cầu thực tế mà nhà thầu bỏ giá ngoại tệ nhưng mua tại Việt Nam thì các vật tư, thiết bị này phải bảo đảm yêu cầu về chất lượng theo hồ sơ thiết kế, hồ sơ mời thầu. Nhà thầu phải chứng minh được giá vật tư, thiết bị mua ở Việt Nam có sự chênh lệch so với giá bỏ thầu (quy về đồng Việt Nam). Việc tính toán điều chỉnh giá thực hiện như đối với vật tư, thiết bị bỏ thầu bằng đồng Việt Nam.

2. Về việc áp dụng chỉ số giá riêng cho từng loại vật liệu xây dựng để tính toán điều chỉnh giá hợp đồng: Hai bên xác định loại vật liệu chủ yếu được áp dụng chỉ số giá riêng, cơ cấu chi phí của từng loại vật liệu chủ yếu để làm căn cứ điều chỉnh.

3. Về việc điều chỉnh giá thép theo Thông tư số 02/2004/TT-BXD ngày 22/4/2004 của Bộ Xây dựng: Thực hiện theo hướng dẫn trong Thông tư và văn bản số 1916/BXD-KTTC ngày 23/9/2005 của Bộ Xây dựng.

4. Việc xác định các hệ số a, b, …, f để tính toán điều chỉnh giá hợp đồng, xác định các hạng mục công việc được điều chỉnh giá, thời gian được điều chỉnh giá, thực hiện theo nguyên tắc đã thoả thuận trong hợp đồng và yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

5. Các nội dung điều chỉnh nêu trên Ban quản lý dự án Đại lộ Đông tây và Môi trường nước thành phố báo cáo Uỷ ban nhan dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định trên nguyên tắc các nội dung điều chỉnh không trái với các quy định trong hồ sơ mời thầu.

Căn cứ ý kiến trên, Ban quản lý dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước thành phố tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Nguyễn Hồng Quân (b/c)
- Lưu VP,VKT,Vụ KTXD(Th8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 633/BXD-KTXD về việc hướng dẫn tính trượt giá và tính bổ sung chi phí thép xây dựng do giá thép tăng đột biến do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.690
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37