Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 626/BXD-XL về việc hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 626/BXD-XL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 07/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 626/BXD-XL
V/v: Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi: Ban quản lý dự án Đại lộ Đông – Tây và Môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 832 KH/2008 ngày 26/3/2008 của  Ban quản lý dự án Đại lộ Đông - Tây và Môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề cho chuyên gia nước ngoài đang tham gia dự án Cải thiện Môi trường nước thành phố lưu vực Tàu Hũ - Bến Nghé – Đôi - Tẻ giai đoạn II. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 48 Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ những cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm thiết kế, chủ trì thiết kế, tư vấn giám sát thi công thì yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, những cá nhân không đảm nhận các chức danh này thì không bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Quyết định số 15/2005/QĐ-BXD ngày 25/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng thì "cá nhân người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài nếu đó có chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp thì được công nhận để hành nghề". Do đó, những người này không phải xin cấp lại chứng chỉ hành nghề tại Việt Nam.

Trường hợp cá nhân người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài nếu đảm nhận các chức danh nêu trên, nhưng chưa có chứng chỉ hành nghề thì phải xin cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định. Cá nhân nộp hồ sơ theo quy định tại Điều 7 của Quy chế nêu trên tại bất kỳ Sở Xây dựng địa phương nào để được xem xét cấp chứng chỉ hành nghề.

Trên đây là giải thích của Bộ Xây dựng, đề nghị Ban quản lý dự án Đại lộ Đông - Tây và Môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu hướng dẫn cho các chuyên gia nước ngoài thực hiện đúng pháp luật Việt Nam.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ XL (NLĐ - 03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 626/BXD-XL về việc hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.054
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7