Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6244/UBND-KTTC về đơn giá nhân công trong công tác tu sữa thường xuyên hệ thống thủy lợi do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 6244/UBND-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Trịnh Văn Chiến
Ngày ban hành: 30/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6244/UBND-KTTC
V/v Đơn giá nhân công trong công tác tu sữa thường xuyên các hệ thống thủy lợi.

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 11 năm 2009

 

Kinh gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Công ty Khai thác công trình thủy lợi Sông Chu tỉnh Thanh Hóa.

 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhận được công văn số 2731/SXD - KTXD ngày 16/11/2009 của Sở Xây dựng Thanh Hóa về việc: " Đơn giá nhân công trong công tác tu sữa thường xuyên các hệ thống thủy nông "; Kèm theo văn bản số 1885/SNN 7 PTNT - QLXDCT ngày 16/11/2009 của Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa về việc: " Góp ý kiến về đơn giá nhân công trong công tác tu sữa thường xuyên các hệ thống thủy nông ".

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thống nhất với các nội dung đề nghị của Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa tại các văn bản nêu trên; Giao các chủ đầu tư các công trình tu sữa thường xuyên các hệ thống thủy nông căn cứ vào các nội dung quy định tại Nghị định số 99/2007/NĐ - CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và hướng dẫn tại Thông tư số 05/2007/TT - BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, có trách nhiệm:

1. Căn cứ vào điều kiện thực tế để tự quyết định và chịu trách nhiệm trước Pháp luật về việc áp dụng, sử dụng giá nhân công, giá máy và thiết bị thi công làm cơ sở cho việc lập đơn giá xây dựng, dự toán xây dựng công trình để dự án đạt hiệu quả cao nhất.

2. Đối với những hạng mục công trình mà điều kiện hiện trường, điều kiện kỹ thuật cho phép, cần lựa chọn biện pháp tổ chức thi công bằng cơ giới, sử dụng lực lượng công nhân để thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và nâng cao chất lượng công trình.

Yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và PTNT, Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Sông Chu tỉnh Thanh Hóa; Thủ trưởng các ngành, các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung chỉ đạo trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên ( để thực hiện );
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KH & ĐT, TC ( để thực hiện );
- Lưu: VT, KTTC Thn209482 ( 6 ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Chiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6244/UBND-KTTC về đơn giá nhân công trong công tác tu sữa thường xuyên hệ thống thủy lợi do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.142
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108