Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 610/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 26/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 610/BXD-KTXD
V/v: hướng dẫn Hợp đồng thi công xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2011

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 613/BNN-XD ngày 08/3/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn Hợp đồng thi công xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản k, Mục 2 Điều 26 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng thì: chủ đầu tư có nghĩa vụ xem xét và chấp thuận bằng văn bản đề xuất liên quan đến thiết kế thi công do nhà thầu đề xuất và quy định tại Khoản b Mục 1 Điều 27 Nghị định thì nhà thầu được thay đổi Biện pháp thi công sau khi đã được chủ đầu tư chấp thuận nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn lao động trên cơ sở giá trị trong hợp đồng đã được ký kết.

Với nội dung trên thì việc chủ đầu tư cho phép nhà thầu chủ động thiết kế Biện pháp thi công hoặc thay đổi Biện pháp thi công các hạng mục phụ trợ, phục vụ thi công trình được chủ đầu tư phê duyệt cho phù hợp với điều kiện thực tế thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn lao động và không vượt giá trị các hạng mục phụ trợ trong hợp đồng đã ký kết là phù hợp với quy định của pháp luật.

Việc chuyển hình thức thanh toán hợp đồng của các hạng mục này từ hình thức theo đơn giá có điều chỉnh sang hình thức trọn gói phải được Người quyết định đầu tư cho phép; việc nghiệm thu để thanh toán thực hiện theo quy định.

Với nội dung trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 610/BXD-KTXD ngày 26/04/2011 về hướng dẫn Hợp đồng thi công xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.230

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.252.196