Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 600/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 25/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 600/BXD-KTXD
V/v bảo đảm thực hiện hợp đồng tư vấn đầu tư XDCT.

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2011

 

Kính gửi : Ban quản lý dự án – Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Trả lời công văn số 02/BV108-BQLDA ngày 08/4/2011 của Ban quản lý dự án – Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 về việc bảo đảm thực hiện hợp đồng tư vấn đầu tư xây dựng cụm công trình: Khu nội khoa; khu ngoại khoa + chuyên khoa; khu kỹ thuật nghiệp vụ cận lâm sàng Bệnh viện TWQĐ108, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng đã quy định: “Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được nộp cho bên giao thầu trước thời điểm hợp đồng có hiệu lực, được bên giao thầu chấp nhận và phải kéo dài cho đến khi chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành; trừ hợp đồng tư vấn xây dựng và những hợp đồng xây dựng theo hình thức tự thực hiện”.

2. Trường hợp nêu tại công văn số 02/BV108-BQLDA, đây là hợp đồng tư vấn xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng sử dụng 100% vốn nhà nước, thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP. Vì vậy, theo quy định đối với hợp đồng tư vấn xây dựng không bắt buộc phải thực hiện bảo đảm thực hiện hợp đồng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, Ban quản lý dự án Bệnh viện TWQĐ 108 căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện việc quản lý chi phí theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, KTXD (Nh5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 600/BXD-KTXD ngày 25/04/2011 về bảo đảm thực hiện hợp đồng tư vấn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.221

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198