Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 590/BXD-VLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 25/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 590/BXD-VLXD
V/v: báo cáo tình hình cấp phép đầu tư, sản xuất, xuất khẩu và quy hoạch thăm dò, khai thác chế biến các mỏ khoáng sản phục vụ sản xuất vôi công nghiệp hiện nay

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2011

 

Kính gửi: ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Xây dựng trong Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm ở Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 105/2008/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 và Quyết định số 1065/QĐ- TTg ngày 09/7/2010, Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020 tại Quyết định số 152/2008/QĐ-TTg ngày 28/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố báo cáo cụ thể như sau:

1. Tình hình sản xuất vôi công nghiệp trên địa bàn tỉnh, trình độ công nghệ, mức độ ảnh hưởng môi trường, các cơ sở đã đầu tư theo Phụ lục 1.

2. Tình hình quản lý cấp phép đầu tư các cơ sở sản xuất, chế biến vôi công nghiệp trên địa bàn theo theo Phụ lục 2. Rà soát các mỏ khoáng sản được cấp phép sử dụng cho các cơ sở phục vụ sản xuất vôi công nghiệp để điều chỉnh, bổ sung vào quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng của cả nước trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định và báo cáo, thẩm định (quy hoạch vị trí xây dựng nhà máy, mỏ nguyên liệu để đảm bảo an toàn khai thác và vấn đề môi trường v.v…) các dự án đã sản xuất, dự án đã và đang triển khai đầu tư.

3. Giải pháp lộ trình thực hiện kế hoạch chuyển đổi lò thủ công nung, lò đứng nung vôi sang lò quay tự động hóa theo quy mô công nghiệp.

4. Thông báo và yêu cầu các chủ đầu tư, các cơ sở sản xuất gửi báo cáo đầu tư, tình hình, nhập khẩu công nghệ thiết bị sản xuất vôi công nghiệp từ nước ngoài trên địa bàn về Bộ Xây dựng.

Trên cơ sở đảm bảo về môi trường, sử dụng nguồn tài nguyên khoáng sản phục vụ chế biến vôi công nghiệp tiết kiệm, đầu tư tránh lãng phí có mang lại hiệu quả kinh tế cao, lâu dài. Trên cơ sở báo cáo của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Xây dựng sẽ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong việc rà soát quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vô công nghiệp.

Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan liên quan nghiêm túc triển khai theo yêu cầu và gửi báo cáo trước ngày 15/5/2011 và mong nhận được sự hợp tác tích cực, có hiệu quả của các cơ quan liên quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Bộ Xây dựng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Lưu: VP, VLXD, 5.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam


PHỤ LỤC 1: THỐNG KÊ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN VÀ SỬ DỤNG VÔI CÔNG NGHIỆP CÁC CƠ SỞ ĐÃ ĐẦU TƯ

 

I

Tên cơ sở sản xuất

Địa điểm, Điện thoại

Công suất

(tấn/năm)

Sản lượng các năm 2008, 2009, 2010

Tiêu thụ

Dự kiến công suất sẽ đạt được

Trình độ

công nghệ

Trong nước

Xuất khẩu

2011

2015

2020

Lò thủ công

công nghiệp

 

………..

…………..

……….

……….

………

……….

…….

…….

……

…….

……

 

PHỤ LỤC 2: TÌNH HÌNH CẤP PHÉP ĐẦU TƯ CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN VÔI CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN

 

I

Tên cơ sở sản xuất

Địa điểm, Điện thoại

Công suất dự kiến

(tấn/năm)

Mỏ nguyên liệu đã được quy hoạch thăm dò, khai thác

Dự kiến sản phẩm, thị trườngtiêu thụ

Giai đoạn đầu tư xây dựng và hòa thành

Trình độ công nghệ

Vốn đầu tư

Trong nước

Xuất khẩu

2011

2015

2020

 

………..

…………..

……….

……….

………

……….

…….

…….

……

…………….

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 590/BXD-VLXD ngày 25/04/2011 về báo cáo tình hình cấp phép đầu tư, sản xuất, xuất khẩu và quy hoạch thăm dò, khai thác chế biến các mỏ khoáng sản phục vụ sản xuất vôi công nghiệp hiện nay do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.645

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198