Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5879/VPCP-KTN về việc chỉ định thầu các gói thầu cấp bách trên địa bàn tỉnh An Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5879/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 05/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 5879/VPCP-KTN
V/v chỉ định thầu các gói thầu cấp bách trên địa bàn tỉnh An Giang

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tại tờ trình số 28/TTr-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2008, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 5463/BKH-QLĐT ngày 28 tháng 7 năm 2008 về việc chỉ định thầu các gói thầu cấp bách trên địa bàn tỉnh An Giang trong năm 2008, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Việc lựa chọn nhà thầu đối với những gói thầu nêu tại tờ trình số 28/TTr-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang được thực hiện theo hướng các gói thầu cần làm ngay thuộc các dự án thực sự cấp bách, có đủ vốn để hoàn thành đúng tiến độ, cần triển khai ngay trong năm 2008 thì có thể thực hiện theo hình thức chỉ định thầu; đối với các dự án lớn, có tiến độ thực hiện trong nhiều năm phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện đối với những gói thầu tiến hành chỉ định thầu.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: XD, NN & PTNT, GTVT;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý; các Vụ: TH, KTTH, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5879/VPCP-KTN về việc chỉ định thầu các gói thầu cấp bách trên địa bàn tỉnh An Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.892
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145