Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 58/BXD-XL về việc thời gian kinh nghiệm trong cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 58/BXD-XL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 14/01/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
---------------

Số: 58/BXD-XL
V/v: Thời gian kinh nghiệm trong cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Hà Nội, ngày 14 tháng 1 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh An Giang

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 625/SXD-QLXD ngày 12/12/2007 của Sở Xây dựng tỉnh An Giang về việc hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề trong hoạt động xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 6 Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BXD ngày 18/4/2005 của Bộ Xây dựng thì một trong các điều kiện để xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng là đã trực tiếp tham gia thiết kế, thi công xây dựng hoặc giám sát thi công xây dựng công trình ít nhất 5 năm. Theo quy định của Luật Xây dựng, người tham gia hoạt động xây dựng phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp. Căn cứ hồ sơ gửi kèm cho thấy ông Trần Cần Phú được cấp bằng tốt nghiệp đại học năm 2006, như vậy đến nay chưa đủ thời gian để xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng theo quy định.

Trên đây là ý kiến Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh An Giang nghiên cứu thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ XL (NLĐ - 03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Liên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 58/BXD-XL về việc thời gian kinh nghiệm trong cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.168

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.178.91