Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 57/BXD-KTXD điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo Thông tư 09/2008/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 57/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 26/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/BXD-KTXD
V/v điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo TT số 09/2008/TT-BXD

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2012

 

Kính gửi: Ban quản lý dự án – Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Hà Nội

Trả lời công văn số 30/CV-BQLDA ngày 13/3/0212 của ban quản lý dự án – Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Hà Nội về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại điểm 2 phụ lục kèm theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD thì giá vật liệu gốc làm cơ sở điều chỉnh giá là giá vật liệu xây dựng trong hợp đồng. Trường hợp giá vật liệu xây dựng trong hợp đồng thấp hơn giá vật liệu xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo ở cùng thời điểm tương ứng thì lấy giá vật liệu xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo ở cùng thời điểm tương ứng.

2. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo hoặc công bố giá vật liệu xây dựng không phù hợp với thực tế (giá vật liệu xây dựng thực tế tại thời điểm thi công – Thời điểm điều chỉnh cao hơn so với giá vật liệu xây dựng được công bố) hoặc giá vật liệu không có trong thông báo hoặc công bố giá vật liệu thì chủ đầu tư và nhà thầu căn cứ chứng từ, hóa đơn hợp lệ (giá vật liệu trong hóa đơn phù hợp với giá thị trường) để xác định giá vật liệu xây dựng và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác.

3. Trường hợp có nhiều nhà thầu cùng thi công dự án tại một thời điểm thì có thể lấy giá vật liệu của nhà thầu có hóa đơn thấp nhất và được các bên thống nhất để làm cơ sở áp dụng điều chỉnh giá vật liệu.

Ban quản lý dự án – Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Hà Nội căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, KTXD (Nh5).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 57/BXD-KTXD điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo Thông tư 09/2008/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.854

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.113.29