Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 57/BXD-KTXD về việc chi phí lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 57/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 31/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 57/BXD-KTXD
V/v: Chi phí lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2009

 

Kính gửi: Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Phúc Thành

Trả lời văn bản số 07/CV-CT ngày 3/3/2009 của Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Phúc Thành về chi phí lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Nội dung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình, loại công trình, qui mô công trình chỉ phải lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình được qui định tại Nghị định của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Phân cấp, phân loại công trình xây dựng qui định tại Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ. Chi phí công tác lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình được hướng dẫn tại văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng.

Đối với công trình xây dựng có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật thì chi phí lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xác định bằng tỷ lệ % của chi phí xây dựng và chi phí thiết bị chưa có thuế giá trị gia tăng trong dự toán của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật được duyệt (dự toán bao gồm công việc san nền và các công việc thi công xây dựng công trình).

Đối với công trình chỉ có yêu cầu thiết kế san nền được lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình theo qui định thì định mức chi phí thiết kế bản vẽ thi công của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình tính bằng 40% định mức chi phí thiết kế công trình cấp IV của loại công trình giao thông.

Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Phúc Thành căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 57/BXD-KTXD về việc chi phí lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.757
DMCA.com Protection Status

IP: 54.242.115.55