Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 57/BXD-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trung Hòa
Ngày ban hành: 15/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 57/BXD-KHCN
V/v: Hướng dẫn tính chiều cao công trình, phân cấp công trình theo QCVN 03: 2009/BXD

Hà Nội, ngày 15 tháng 2 năm 2011

 

Kính gửi: Thanh tra tỉnh Tiền Giang

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 46/TT - ĐXM ngày 18 tháng 01 năm 2011 của Thanh tra tỉnh Tiền Giang về việc đề nghị hướng dẫn tính chiều cao công trình, phân cấp công trình theo QCVN 03:2009/BXD. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Chiều cao công trình xây dựng được quy định tại mục 1.3.8 của Quy chuẩn QCVN 03: 2009/BXD. “Chiều cao công trình tính từ cốt mặt đất đặt công trình theo quy hoạch được duyệt tới điểm cao nhất của công trình, kể cả mái tum hoặc mái dốc”. Trong trường hợp công trình trường đại học Tiền Giang, chiều cao công trình không tính từ cao độ nền tầng 1 mà tính từ cốt mặt đất nơi xây dựng trường.

2. Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang có trách nhiệm cung cấp cốt mặt đất theo quy hoạch được duyệt.

3. Cấp công trình được quy định tại mục 1.3.3 của Quy chuẩn QCVN 03: 2009/BXD: “Khái niệm thể hiện quy mô của công trình (chiều cao, diện tích, công suất…) hoặc tầm quan trọng của công trình (cấp quốc tế, quốc gia, tỉnh, ngành, huyện, xã hoặc hậu quả về kinh tế, xã hội, môi trường sinh thái khi công trình bị sự cố). Cấp công trình được xác định cho từng công trình riêng lẻ của dự án đầu tư, không tách riêng các bộ phận của công trình.

Trên đây là ý kiến của bộ Xây dựng, đề nghị thanh tra tỉnh Tiền Giang vận dụng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- TT Nguyễn Đình Toàn(để b/c)
- Lưu VP, KHCN&MT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CN&MT
Nguyễn Trung Hoà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 57/BXD-KHCN ngày 15/02/2011 Hướng dẫn tính chiều cao công trình, phân cấp công trình theo QCVN 03: 2009/BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


17.509

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!