Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5694/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 26/11/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5694/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn xử lý các vướng mắc trong công tác quản lý hợp đồng xây dựng của gói thầu TB-09 thuộc dự án đầu tư xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao.

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi: Ban Quản lý dự án Bộ Ngoại giao

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 489/QLDA-KHKT ngày 24/9/2020 của Ban Quản lý dự án - Bộ Ngoại giao (sau đây gọi tắt là Ban QLDA) đề nghị hướng dẫn xử lý các vướng mắc trong công tác quản lý hợp đồng xây dựng của gói thầu TB-09 thuộc dự án đầu tư xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc điều chỉnh, thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo các thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng xây dựng.

2. Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1353/BXD-KTXD ngày 12/6/2019 gửi Văn phòng Chính phủ về việc cho ý kiến đối với việc xin cơ chế đặc thù của Dự án ĐTXD trụ sở Bộ Ngoại giao, theo đó Bộ Xây dựng đã có ý kiến về việc nghiệm thu, thanh toán các vật tư thiết bị đã nhập về công trường trước khi phân kỳ đầu tư và việc xử lý đối với trường hợp nhà thầu đơn phương chấm dứt hợp đồng tại mục 3 và mục 4 của văn bản này.

3. Đối với hai phương án giải quyết nêu tại văn bản số 489/QLDA-KHKT ngày 24/9/2020, Ban QLDA đề xuất lựa chọn phương án 2, tuy nhiên theo nội dung nêu trong văn bản này thì Công ty Temex đã có văn bản đề nghị chấm dứt hợp đồng, Ban QLDA đã họp đưa ra một số phương án để thực hiện tiếp giai đoạn 2 của gói thầu nhưng Công ty Temex vẫn kiên quyết đơn phương chấm dứt hợp đồng. Do đó, về nguyên tắc, khi một thành viên trong liên danh của hợp đồng đơn phương chấm dứt hợp đồng hợp lệ thì hợp đồng liên danh đó sẽ bị chấm dứt kể từ thời điểm thành viên liên danh đó đơn phương chấm dứt hợp đồng. Việc giải quyết xử lý chấm dứt hợp đồng thực hiện theo quy định của hợp đồng, phù hợp với pháp luật đang áp dụng cho hợp đồng xây dựng.

4. Về quy định liên quan đến chấm dứt hợp đồng xây dựng:

Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình đã quy định cụ thể các trường hợp chấm dứt hợp đồng thi công xây dựng công trình. Ban QLDA cần lưu ý:

- Xác định làm rõ nguyên nhân chấm dứt hợp đồng của nhà thầu để áp dụng các quy định về chấm dứt hợp đồng cho phù hợp và đảm bảo đầy đủ quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng.

- Đối với khối lượng vật tư, thiết bị đã nhập về công trình nhưng chưa được đưa vào lắp đặt sử dụng cho công trình (nêu tại văn bản số 489/QLDA- KHKT) các bên cần xem xét kỹ lưỡng, làm rõ việc mua vật tư, thiết bị là theo yêu cầu của hợp đồng hay ý kiến chủ quan của nhà thầu để làm rõ trách nhiệm mỗi bên đối với phần vật tư, thiết bị đã mua và giá thanh lý hợp đồng tại thời điểm chấm dứt hợp đồng.

Ban Quản lý dự án - Bộ Ngoại giao căn cứ hướng dẫn nêu trên tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Ngoại giao;
- Lưu VT, Cục KTXD
, (G).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5694/BXD-KTXD ngày 26/11/2020 hướng dẫn xử lý vướng mắc trong công tác quản lý hợp đồng xây dựng của gói thầu TB-09 thuộc dự án đầu tư xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


196

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.198.214