Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 556/BXD-KHCN năm 2014 áp dụng Chỉ dẫn kỹ thuật về công nghệ khoan kích ống ngầm cho Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 556/BXD-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Hữu Hà
Ngày ban hành: 12/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 556/BXD-KHCN
V/v áp dụng Chỉ dẫn kỹ thuật về công nghệ khoan kích ống ngầm cho Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Ban quản lý dự án thoát nước Hà Nội

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1849/BQL-KHTH ngày 20/11/2014 của Ban quản lý dự án thoát nước Hà Nội về việc cho áp dụng Chỉ dẫn kỹ thuật (Guide book) về công nghệ khoan kích ống ngầm cho dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, thành phố Hà Nội. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động xây dựng phải đáp ứng các quy định tại Thông tư số 18/2010/TT-BXD ngày 15/10/2010 của Bộ Xây dựng về Quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng (Thông tư 18/2010/TT-BXD). Thẩm quyền chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn cần tuân thủ theo Điều 6 của Thông tư này.

Đối với giải pháp công nghệ mới khi chưa được ban hành thành các tiêu chuẩn (Chỉ dẫn kỹ thuật – Guide book về công nghệ khoan kích ống ngầm) do Ban quản lý dự án thoát nước Hà Nội đề xuất áp dụng, cần tuận thủ theo các quy định tại Mục c, Khoản 2, Điều 7 và các quy định khác của Thông tư số 18/2010/TT-BXD .

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ban quản lý dự án thoát nước Hà Nội nghiên cứu áp dụng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phan Thị Mỹ Linh (để b/c);
- Cục HTKT (để biết);
- Lưu VT, Vụ KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Hữu Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 556/BXD-KHCN năm 2014 áp dụng Chỉ dẫn kỹ thuật về công nghệ khoan kích ống ngầm cho Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.848

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113