Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 555/UBND–CN.XDCB của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc thi công xây lắp gói thầu san nền, cổng tường rào, nhà để xe, nhà thường trực trụ sở làm việc nhà liên cơ quan và trung tâm bồi dưỡng lý luận chính trị huyện Quế Võ

Số hiệu: 555/UBND-CN.XDCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 19/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 555/UBND–CN.XDCB
V/v:Thi công xây lắp gói thầu san nền, cổng tường rào, nhà để xe, nhà thường trực trụ sở làm việc nhà liên cơ quan và trung tâm bồi dưỡng lý luận chính trị huyện Quế Võ.

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi:

 

- Sở kế hoạch và đầu tư,
- Ban quản lý dự án huyện quế võ.

 

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án huyện Quế Võ tại tờ trình số 15/TT-XD ngày 12.5.2006, của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 354/KH-XDCB ngày 15.5.2006, về việc giao Công ty xây dựng Thành An thi công xây lắp gói thầu san nền, cổng tường rào, nhà để xe, nhà thường trực trụ sở làm việc liên cơ quan và trung tâm bồi dưỡng lý luận chính trị huyện Quế Võ; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ban quản lý dự án huyện Quế Võ giao Công ty xây dựng Thành An thi công xây lắp gói thầu san nền, cổng tường rào, nhà để xe, nhà thường trực trụ sở làm việc liên cơ quan và trung tâm bồi dưỡng lý luận chính trị huyện Quế Võ; giá ký hợp đồng là 532.636.000 đồng (năm trăm ba mươi hai triệu, sáu trăm ba mươi sáu nghìn đồng), là giá trị dự toán chủ đầu tư đã phê duyệt tại Quyết định số 04/QĐ-GĐ ngày 11.5.2006.

2. Giá thanh toán công trình là giá trị khối lượng thực tế hoàn thành, nghiệm thu bàn giao không vượt giá gói thầu dã phê duyệt kể trên; việc thanh quyết toán thực hiện theo quy định hiện hành./.

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)


 
Bùi Vĩnh Kiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 555/UBND–CN.XDCB của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc thi công xây lắp gói thầu san nền, cổng tường rào, nhà để xe, nhà thường trực trụ sở làm việc nhà liên cơ quan và trung tâm bồi dưỡng lý luận chính trị huyện Quế Võ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.203

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.187.177