Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 551/TTg-CN năm 2017 về lập Quy hoạch phân khu Khu vực ven biển tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 551/TTg-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 17/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 551/TTg-CN
V/v lập QHPK Khu vực ven biển tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thnh, H. Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh.

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (văn bản số 5486/UBND-ĐT ngày 04 tháng 10 năm 2016), ý kiến của các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 11234/BNN-KH ngày 29 tháng 12 năm 2016), Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 254/BTNMT-KH ngày 19 tháng 01 năm 2017), Văn hóa, Thể thao và Du lịch (văn bản số 5259/BVHTTDL-KHTC ngày 21 tháng 12 năm 2016), Công Thương (văn bản số 12440/BCT-KH ngày 23 tháng 12 năm 2016), Quốc phòng (văn bản số 13034/BQP-TM ngày 23 tháng 12 năm 2016), Giao thông vận tải (văn bản số 15378/BGTVT-KHĐT ngày 23 tháng 12 năm 2016) và Xây dựng (văn bản số 369/BXD-QHKT ngày 27 tháng 02 năm 2017) trình Thủ tướng Chính phủ về việc quy mô nghiên cứu lập Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đối với khu vực ven biển tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khu vực ven biển tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, thuộc khu vực phía Nam của huyện Cần Giờ như đề nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại văn bản nêu trên.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp thu ý kiến các Bộ: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải, Công Thương, Quốc phòng và các cơ quan liên quan trong quá trình tổ chức nghiên cứu lập, thẩm định và phê duyệt bảo đảm các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh, quốc phòng và phát triển bền vững; cập nhật vào Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, trình duyệt theo quy định.

2. Sau khi quy hoạch được phê duyệt, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét quy mô Dự án đầu tư Khu đô thị lấn biển Cần Giờ bảo đảm phù hợp với quy hoạch, phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và phát triển đô thị. Trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ t
ướng CP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: XD, GTVT, QP, TN&MT, NN&PTNT,
VH, TT&DL, CT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP,
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KGVX, QHĐP, NN, NC;
- Lưu: VT, CN (3b) Nghĩa
(       ).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh
Đình Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 551/TTg-CN năm 2017 về lập Quy hoạch phân khu Khu vực ven biển tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


636

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.231.14