Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 546/BXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh giá vật liệu đất đắp nền trong hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 546/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 09/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 546/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá vật liệu đất đắp nền trong hợp đồng xây dựng

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2012

 

Kính gửi: Tổng công ty cổ phần đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam (Constrexim Holdings)

Trả lời văn bản số 314/CTX-XL1 ngày 26/3/2012 của Tổng công ty cổ phần đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam (Contrexim Holdings) đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá vật liệu đất Gói thầu số 6 – Thông tuyến và nâng cấp Quốc lộ 60 tỉnh Trà Vinh, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Hợp đồng số 20/HĐ-XD-08 ngày 22/10/2008 ký giữa Ban quản lý các dự án giao thông Trà Vinh và Tổng công ty cổ phần đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam thi công Gói thầu số 6 - Thông tuyến và nâng cấp Quốc lộ 60 tỉnh Trà Vinh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng.

Đối với vật liệu đất đắp nền của hợp đồng số 20/HĐ-XD-08 như nêu tại văn bản số 314/CTX-XL1, việc tính toán bù chênh lệch giá vật liệu đất đắp tại thời điểm điều chỉnh so với giá vật liệu đất đắp trong hợp đồng là phù hợp. Căn cứ nội dung hợp đồng số 20/HĐ-XD-08 đã ký và các quy định của Nhà nước có liên quan, Ban quản lý các dự án giao thông Trà Vinh và Tổng công ty cổ phần đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam thực hiện điều chỉnh giá hợp đồng và thanh toán hợp đồng cho phù hợp.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Tổng công ty cổ phần đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam (Constrexim Holdings) trao đổi với Ban quản lý các dự án giao thông Trà Vinh để tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(THa8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 546/BXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh giá vật liệu đất đắp nền trong hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.167

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.113.29