Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 544/BXD-HĐXD về giấy phép nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 544/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 09/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 544/BXD-HĐXD
V/v: Giấy phép nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2012

 

Kính gửi: Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam

Bộ Xây dựng nhận được các văn bản số 621/2012/CV-PC ngày 07/3/2012 và số 695/2012/CV-PC ngày 13/3/2012 của Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (gọi tắt là Tổng Công ty Vinaconex) về giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 6 Quy chế Quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam ban hành theo Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 87/2004/QĐ-TTg) thì giấy phép thầu hết hiệu lực khi hợp đồng không còn hiệu lực. Như vậy, theo Quyết định số 3198/QĐ-BGTVT ngày 24/10/2007 của Bộ Giao thông vận tải về việc hiệu chỉnh Quyết định số 3072/QĐ-BGTVT ngày 11/10/2007, trong đó có hiệu chỉnh từ “Tổng thầu xây lắp: Liên danh tổng thầu VINACONEX - POSCO E&C” thành “Tổng thầu xây lắp: Tổng Công ty cổ phần xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam (Tên viết tắt: VINACONEX. JSC)”. Do đó, Giấy phép thầu số 46/2007/BXD-GPTXD ngày 05/6/2007 của Bộ Xây dựng cấp cho Công ty POSCO E&C hết hiệu lực.

Theo quy định tại Quyết định 87/2004/QĐ-TTg , sau khi chấm dứt hoạt động nhận thầu, nhà thầu nước ngoài phải thông báo tới các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan về việc kết thúc hợp đồng, chấm dứt sự hoạt động của Văn phòng điều hành công trình và hoàn trả con dấu Văn phòng điều hành cho cơ quan đã cấp dấu đó.

Trên đây là ý kiến hướng dẫn của Bộ Xây dựng, đề nghị Tổng Công ty Vinaconex nghiên cứu, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ QLHĐXD (NLĐ - 03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 544/BXD-HĐXD về giấy phép nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.142

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.57.84