Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 543/BXD-VLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 18/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 543/BXD-VLXD
V/v: cấp chứng nhận hợp quy

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2011

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại & sản xuất Nguyên Hưng

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 110126/CV- NH/2011 ngày 26/01/2011 của Công ty TNHH Thương mại & sản xuất Nguyên Hưng về việc thu phí cấp chứng nhận hợp quy. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về số lượng Giấy chứng nhận hợp quy: Công tyTNHH Thương mại & sản xuất Nguyên Hưng đề nghị Viện Vật liệu xây dựng cấp giấy chứng nhận hợp quy cho 02 lô gạch ốp và lát nền nhập khẩu từ 02 nhà sản xuất của Tây Ban Nha. Để cấp giấy chứng nhận hợp quy, Viện vật liệu xây dựng đã căn cứ vào sản phẩm Công ty yêu cầu và tiêu chuẩn TCVN 7745:2007 mà Thông tư số 14/2010/TT-BXD ngày 20/8/2010 quy định. Tiêu chuẩn TCVN 7745 : 2007 quy định yêu cầu kỹ thuật cho từng nhóm sản phẩm có độ hút nước và theo đó là cường độ uốn, hệ số dãn nở nhiệt... khác nhau (nhóm BIa - E< 0,5%; nhóm BI­b - 0,5 % <E< 3%; nhóm BIIa - 3% < E< 6% ; nhóm BIIb - 6% < E< 10 %; nhóm BIII - E > 10%). Với mỗi nhóm sản phẩm thì các yêu cầu mức chất lượng và lĩnh vực sử dụng rất khác nhau do vậy cần có chứng nhận hợp quy riêng cho từng nhóm. Như vậy với 02 bộ hồ sơ của lô gạch ốp và lát nền nhập khẩu từ 02 nhà sản xuất mà Công ty nhập khẩu, Viện Vật liệu xây dựng phải lấy mẫu thử nghiệm và cấp 05 Giấy chứng nhận hợp quy là đúng. Thực tế Viện Vật liệu xây dựng đã viết gộp các giấy chứng nhận hợp quy từ 05 giấy còn 02 giấy là không phù hợp, Bộ Xây dựng yêu cầu Viện Vật liệu xây dựng cấp Giấy chứng nhận hợp quy cho Công ty TNHH Thương mại & sản xuất Nguyên Hưng theo đúng quy định.

2. Về đơn giá thí nghiệm và chi phí cấp Giấy chứng nhận hợp quy: Việc lập đơn giá thí nghiệm và chi phí cấp Giấy chứng nhận hợp quy theo quy định của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Viện Vật liệu xây dựng đã lập đơn giá thí nghiệm và chi phí cấp Giấy chứng nhận hợp quy theo quy định. Việc thu chi phí chứng nhận của Viện Vật liệu xây dựng là theo quy định của Điều 7, Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 về ”Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, hợp quy”. Theo Quyết định này việc thực hiện dịch vụ thí nghiệm mẫu và cấp Giấy chứng nhận hợp quy là việc thỏa thuận của hai bên trên cơ sở tự nguyện thông qua hợp đồng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng trả lời Công ty TNHH Thương mại & sản xuất Nguyên Hưng ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ KHCN & MT;
- Vụ KTXD;
- Viện Vật liệu xây dựng;
- Lưu: VP, Vụ VLXD.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 543/BXD-VLXD ngày 18/04/2011 về cấp chứng nhận hợp quy do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.749

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.123