Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5422/BTC-ĐT về việc tạm ứng, thanh toán tiền bù chênh lệch giá vật liệu xây dựng do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 5422/BTC-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Công Nghiệp
Ngày ban hành: 12/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5422/BTC-ĐT
V/v: tạm ứng, thanh toán tiền bù chênh lệch giá vật liệu xây dựng.

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện công văn số 546/TTg-KTN ngày 14/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng và hợp đồng xây dựng, Bộ Tài chính hướng dẫn việc tạm ứng, thanh toán tiền bù chênh lệch giá đối với dự án đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước và nguồn vốn trái phiếu Chính phủ như sau:

1. Việc xác định các loại vật liêu xây dựng được điều chỉnh giá; khối lượng xây lắp thuộc đối tượng được xử lý bù chênh lệch giá; điều chỉnh dự toán, giá gói thầu, tổng mức đầu tư và hợp đồng xây dựng được thực hiện theo quy định tại công văn số 546/TTg-KTN ngày 14/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng và hợp đồng xây dựng và thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng.

2. Tạm ứng tiền bù chênh lệch giá:

- Đối tượng tạm ứng: phần khối lượng chưa thực hiện (phần khối lượng được xử lý bù chênh lệch giá).

- Mức tạm ứng: theo mức tạm ứng đã được quy định trong hợp đồng.

- Thu hồi tạm ứng: vốn tạm ứng được bắt đầu thu hồi khi tạm thanh toán và thanh toán tiền bù chênh lệch giá của khối lượng tương ứng.

- Hồ sơ tạm ứng vốn: chủ đầu tư gửi đến kho bạc nhà nước các tài liệu:

+ Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư;

+ Hợp đồng điều chỉnh (phụ lục hợp đồng);

+ Dự toán chi phí xây dựng bổ sung;

+ Chứng từ chuyển tiền.

3. Tạm thanh toán tiền bù chênh lệch giá:

- Đối tượng tạm thanh toán: phần khối lượng được xử lý bù chênh lệch giá đã thực hiện nhưng chưa được thanh toán do chưa hoàn chỉnh các thủ tục điều chỉnh.

- Mức tạm thanh toán: từ 80% đến 90% chênh lệch giá theo dự toán chi phí xây dựng bổ sung (mức cụ thể do chủ đầu tư đề nghị).

- Hồ sơ tạm thanh toán: chủ đầu tư gửi đến kho bạc nhà nước các tài liệu:

+ Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư;

+ Hợp đồng điều chỉnh (phụ lục hợp đồng);

+ Dự toán chi phí xây dựng bổ sung;

+ Chứng từ chuyển tiền.

4. Thanh toán tiền bù chênh lệch giá:

Việc thanh toán tiền bù chênh lệch giá được thực hiện khi khối lượng được xử lý bù chênh lệch giá đã thực hiện và chủ đầu tư đã hoàn chỉnh các thủ tục điều chỉnh. Khi thanh toán, Kho bạc nhà nước đồng thời thu hồi số vốn đã tạm ứng và trừ đi số tiền đã tạm thanh toán (nếu có).

Hồ sơ thanh toán: chủ đầu tư gửi đến kho bạc nhà nước các tài liệu:

+ Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư;

+ Hợp đồng điều chỉnh (phụ lục hợp đồng);

+ Dự toán chi phí xây dựng bổ sung;

+ Chứng từ chuyển tiền.

Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Sở Tài chính các tỉnh, TP;
- Kho bạc nhà nước (TW) và KBNN các tỉnh TP;
- Lưu: VT, Vụ ĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5422/BTC-ĐT về việc tạm ứng, thanh toán tiền bù chênh lệch giá vật liệu xây dựng do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.552
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.64.30