Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 54/BXD–KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 26/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/BXD–KTXD
V/v: Bù giá nguyên vật liệu XD theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2011

 

Kính gửi: Ban quản lý Dự án 6

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 1168/BQLDA6-ĐHDA4 ngày 06/4/2011 của Ban quản lý Dự án 6 thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam về hướng dẫn bù giá nguyên vật liệu xây dựng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD thì số tiền mà chủ đầu tư tạm ứng vốn cho nhà thầu được điều chỉnh giá khi có biến động giá vật liệu xây dựng là khoản tiền mà bên giao thầu ứng cho bên nhận thầu theo quy định khi ký kết hợp đồng; Trường hợp trong quá trình thực hiện hợp đồng có một số vật liệu như nêu trong Văn bản số 1168/BQLDA6-ĐHDA4, nếu bên giao thầu trả cho bên nhận thầu số tiền tương ứng với khối lượng vật liệu về chân công trình được nghiệm thu theo hợp đồng ở thời điểm có biến động giá vật liệu thì khối lượng này được điều chỉnh giá theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD và Văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 1/8/2008 của Bộ Xây dựng (do khối lượng này chịu ảnh hưởng của biến động giá);

2. Thời điểm để tính chênh lệch vật liệu nói trên là thời điểm nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành sử dụng vật liệu về chân công trình theo giai đoạn (có thể theo tháng, quý hoặc giai đoạn quy định trong hợp đồng); Giá vật liệu tại thời điểm tính chênh lệch là giá vật liệu tại thời điểm bên giao thầu trả tiền cho bên nhận thầu tương ứng với khối lượng vật liệu về chân công trình được nghiệm thu do Liên Sở thông báo, công bố hoặc theo hóa đơn, chứng từ hợp lệ theo quy định của Bộ Tài chính phù hợp với mặt bằng giá thị trường nơi xây dựng công trình.

Căn cứ ý kiến trên, Ban quản lý Dự án 6 tổ chức thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên,
- Lưu: VP, Vụ Kinh tế XD (M5)

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 54/BXD–KTXD ngày 26/04/2011 về bù giá nguyên vật liệu xây dựng theo Thông tư 09/2008/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.790

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.252.196