Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 537/BXD-KHCN về Tiêu chuẩn áp dụng cho Thiết kế cơ sở hào và tuy nen kỹ thuật Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh – Giai đoạn II do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 537/BXD-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Thanh Nghị
Ngày ban hành: 06/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 537/BXD-KHCN
Về Tiêu chuẩn áp dụng cho Thiết kế cơ sở hào và tuy nen kỹ thuật Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh – Giai đoạn II.

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2012

 

Kính gửi: Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 136/KCNC-QH&XD ngày 17/02/2012 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị góp ý về tiêu chuẩn áp dụng cho thiết kế cơ sở hào và tuy nen kỹ thuật Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh – Giai đoạn II. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc áp dụng Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật trong xây dựng các hạng mục công trình, trong đó có hào và tuy nen kỹ thuật tại Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh cần tuân thủ theo hướng dẫn tại Thông tư số 18/2010/TT-BXD ngày 15/10/2010 của Bộ Xây dựng về quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng. Việc tổ chức thẩm định, phê duyệt hồ sơ và thực hiện dự án cần tuân thủ theo các quy định hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

2. Do hiện nay chưa có tiêu chuẩn quốc gia về thiết kế, thi công và nghiệm thu hào kỹ thuật và tuy nen kỹ thuật nên việc xem xét, chấp thuận tiêu chuẩn nước ngoài thực hiện theo Khoản 3 Điều 3 Thông tư 18/2010/TT-BXD; hoặc có thể áp dụng tiêu chuẩn một cách gián tiếp thông qua việc thực hiện các quy định trong các tài liệu và hướng dẫn kỹ thuật, trong đó có viện dẫn toàn bộ hoặc một phần nội dung tiêu chuẩn đó theo Khoản 2 Điều 4 Thông tư 18/2010/TT-BXD. Vậy Ban quản lý Khu Công nghệ cao có thể yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế bổ sung đầy đủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu để thực hiện dự án. Theo Điều 6 Thông tư 18/2010/TT-BXD: Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm về việc áp dụng hệ thống tiêu chuẩn cho các hoạt động xây dựng do mình quản lý, người quyết định đầu tư có thể thuê đơn vị tư vấn thẩm định hồ sơ dự án cũng như danh mục hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng cho dự án trước khi quyết định chấp thuận, chi phí thuê thẩm định được xác định trong chi phí quản lý theo Mục d Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

3. Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh cần lưu ý các ý kiến góp ý của Sở Xây dựng tại văn bản số 6109/SXD-TDDA ngày 15/8/2011, Sở Giao thông Vận tải tại văn bản số 9166/SGTVT-XD ngày 13/10/2011 và yêu cần đơn vị tư vấn hoàn thiện, cập nhật hồ sơ trước khi thẩm định, phê duyệt và thực hiện Dự án theo qui định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Nghị

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 537/BXD-KHCN về Tiêu chuẩn áp dụng cho Thiết kế cơ sở hào và tuy nen kỹ thuật Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh – Giai đoạn II do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.106

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224