Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 531/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 01/04/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 531/TTg-KTN
V/v triển khai đầu tư dự án Khu đô thị mới Nam đường 32, TP Hà Nội

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Quốc phòng;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

 

Xét đề nghị của Bộ Quốc phòng (văn bản số 246/BQP-VP ngày 16 tháng 01 năm 2010; ý kiến của Bộ Xây dựng (văn bản số 371/BXD-PTĐT ngày 11 tháng 3 năm 2010), Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (văn bản số 1968/UBND-KH&ĐT ngày 24 tháng 3 năm 2010) về việc tiếp tục triển khai Dự án Khu đô thị mới Nam đường 32, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội; Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc cho phép tiếp tục triển khai Dự án Khu đô thị mới Nam đường 32, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội như đề nghị của Bộ Quốc phòng tại văn bản nêu trên.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Chủ đầu tư điều chỉnh, khớp nối Dự án nêu trên theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn, sử dụng đất tiết kiệm, có hiệu quả, phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Hà Nội và theo đúng quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ Xây dựng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 531/TTg-KTN ngày 01/04/2010 triển khai đầu tư dự án Khu đô thị mới Nam đường 32, TP Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.293

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.35.14