Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 530/BXD-KHCN về phân loại phân cấp công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 530/BXD-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Đình Thái
Ngày ban hành: 19/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 530/BXD-KHCN
V/v Phân loại phân cấp công trình

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần xây dựng viễn thông Hoàng Hưng

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 131/CV-TGĐ ngày 19/10/2010 của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng viễn thông Hoàng Hưng về việc Phân loại phân cấp công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thực hiện Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng, ngày 30/9/2009, Bộ Xây dựng đã hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2009 kèm theo Thông tư số 33/2009/TT-BXD về “Phân loại phân cấp công trình xây dựng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị”, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/3/2010. Như vậy kể từ ngày 30/3/2010 việc phân loại phân cấp công trình cần tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2009.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Công ty Cổ phần xây dựng viễn thông Hoàng Hưng biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Bùi Phạm Khánh (để b/c);
- Lưu VP, Vụ KHCNMT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN-MT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Đình Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 530/BXD-KHCN về phân loại phân cấp công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.982
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.12.112