Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 530/BXD-HĐXD điều chỉnh thiết kế công trình Cung triển lãm Quy hoạch Quốc gia do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 530/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 31/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 530/BXD-HĐXD
V/v: Điều chỉnh thiết kế công trình Cung triển lãm Quy hoạch Quốc gia.

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2010

 

Kính gửi: Ban quản lý dự án ĐTXD Nhà Quốc hội và Hội trường Ba đình (mới).

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 158/BQLDA-KT ngày 23/3/2010 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) báo cáo và đề nghị Bộ chấp thuận những nội dung thay đổi thiết kế công trình Cung triển lãm Quy hoạch Quốc gia.

Theo giải trình tại công văn trên, để nâng cao hiệu quả kiến trúc, đáp ứng tốt hơn các yêu cầu sử dụng công trình và thuận lợi cho công tác thi công, Ban quản lý dự án đã thống nhất với Tư vấn thiết kế: thay đổi giải pháp thoát nước thải sinh hoạt công trình; thay 16 cột thép trang trí phía trước và phía sau công trình bằng hàng cây Cau vua phía trước công trình; điều chỉnh thiết bị hệ thống điều hoà không khí và vật liệu hoàn thiện sân, đường giao thông ngoài nhà. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận các nội dung thay đổi thiết kế như đề nghị của Ban Quản lý dự án tại văn bản số 158/BQLDA-KT ngày 23/3/2010.

2. Ban Quản lý dự án có trách nhiệm:

- Kiểm tra đảm bảo việc thay đổi, điều chỉnh các nội dung thiết kế trên phù hợp với tiêu chuẩn được áp dụng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, kiến trúc, cảnh quan và an toàn công trình, đáp ứng tiến độ thi công và không làm tăng tổng dự toán công trình đã được phê duyệt.

- Liên hệ với cơ quan quản lý hạ tầng kỹ thuật Khu Trung tâm Hội nghị Quốc gia để được chấp thuận việc đấu nối hệ thống thoát nước thải sinh hoạt sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường vào hệ thống thoát nước chung của khu vực bằng văn bản và thực hiện các công việc tiếp theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VP, KTQH, KHTC, HĐXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 530/BXD-HĐXD điều chỉnh thiết kế công trình Cung triển lãm Quy hoạch Quốc gia do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.004
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.28.212