Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 53/BXD-VLXD hướng dẫn công tác lập, thẩm định và phê duyệt Dự án đầu tư khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 53/BXD-VLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Lê Văn Tới
Ngày ban hành: 02/08/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 53/BXD-VLXD
V/v: hướng dẫn công tác lập, thẩm định và phê duyệt Dự án đầu tư khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 920/SXD-QLXD ngày 15/6/2010 của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận về việc đề nghị hướng dẫn công tác lập, thẩm định và phê duyệt Dự án đầu tư khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tại Điều 55, Luật Khoáng sản sửa đổi năm 2005 quy định về Trách nhiệm quản lý nhà nước về khoáng sản cụ thể như sau: Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) thực hiện quản lý nhà nước về công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản, trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng, khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng, Bộ Xây dựng thực hiện quản lý nhà nước về công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng và ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về khoáng sản tại địa phương theo thẩm quyền.

Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2008/TTLT-BXD-BNV ngày 16/12/2008 của Bộ Xây dựng-Bộ Nội vụ đã quy định Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn có chức năng tham mưu giúp ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực vật liệu xây dựng.

Như vậy, theo quy định hiện nay về chức năng, nhiệm vụ của Sở Xây dựng có chức năng hướng dẫn công tác lập, thẩm định và phê duyệt Dự án đầu tư khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng theo phân cấp của Chính phủ và phân công của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện lập, thẩm định và phê duyệt Dự án đầu tư khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận căn cứ để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, VLXD, 5.

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Lê Văn Tới

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 53/BXD-VLXD hướng dẫn công tác lập, thẩm định và phê duyệt Dự án đầu tư khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.019

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.117