Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 53/BXD-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trung Hòa
Ngày ban hành: 11/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 53/BXD-KHCN
V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 11/2009/TT-BXD liên quan đến kiểm tra kính nhập khẩu để sản xuất pin mặt trời.

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Tân Kỷ Nguyên

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 01/2011/CV-TKN ngày 17/01/2011 của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Tân Kỷ Nguyên đề nghị hướng dẫn thực hiện Thông tư số 11/2009/TT-BXD ngày 18/6/2009 của Bộ Xây dựng liên quan đến đăng ký kiểm tra chất lượng mặt hàng kính do Công ty nhập khẩu để sản xuất pin năng lượng mặt trời. Sau khi xem xét văn bản, Bộ Xây dựng hướng dẫn như sau:

Sản phẩm, hàng hóa kính nhập khẩu để sản xuất tấm pin mặt trời (Solar Panel) thuộc loại kính kỹ thuật, không thuộc tên như nêu tại Bảng danh mục quy định tại Điều 3 của Thông tư số 11/2009/TT-BXD, khi nhập khẩu không phải đăng ký kiểm tra chất lượng theo quy định tại Thông tư này. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về việc khai báo nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa kính trên hoàn toàn để sản xuất sản phẩm, hàng hóa pin mặt trời./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Trần Nam (để báo cáo);
- Cục Hải quan Long An;
- Lưu: VP, Vụ KHCN&MT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
Nguyễn Trung Hoà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 53/BXD-KHCN ngày 11/02/2011 hướng dẫn Thông tư 11/2009/TT-BXD liên quan đến kiểm tra kính nhập khẩu để sản xuất pin mặt trời do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.611

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.9.151
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!