Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 525/SXD-QLVL hướng dẫn thực hiện Thông tư 14/2010/TT-BXD do Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 525/SXD-QLVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Lê Chương Thanh
Ngày ban hành: 18/03/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH THANH HOÁ
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 525/SXD-QLVL
V/v: Hướng dẫn thực hiện thông tư số 14/2010/TT-BXD ngày 20/8/2010.

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 3 năm 2011

 

Kính gửi: Các Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng gạch ốp lát.

Căn cứ Thông tư số: 14/2010/TT-BXD , ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng Quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng gạch ốp lát, có hiệu lực từ ngày 05 tháng 10 năm 2010.

Thực hiện Công văn số: 2437/BXD-KHCN ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Bộ Xây dựng về việc giao nhiệm vụ cho các Sở Xâydựng tiếp nhận bản công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng.

Sở Xây dựng đề nghị các Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng gạch ốp lát (theo phụ lục 01 – TT 14/BXD) thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 14/2010/TT-BXD ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng, cụ thể:

- Công bố chất lượng sản phẩm, hàng hoá phù hợp với quy định tại khoản 2 điều 3 (Công bố hợp quy);

- Đánh giá cấp chứng chỉ chứng nhận chất lượng phù hợp với quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 4 (chứng nhận hợp quy), được thực hiện bởi tổ chức đánh giá sự phù hợp do Bộ Xây dựng chỉ định (theo phụ lục 2);

- Hồ sơ tiếp nhận bản đăng ký hợp quy của các tổ chức, cá nhân được nộp tại Sở Xây dựng Thanh Hoá;

Sở Xây dựng thông báo và đề nghị các Doanh nghiệp có liên quan trên địa bàn tỉnh triển khai áp dụng Thông tư số: 14/2010/TT-BXD ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng; Theo từng Quý, 6 tháng, hàng năm, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với các Ban, Ngành liên quan, các địa phương trong tỉnh tổ chức thanh tra, kiểm tra quá trình thực hiện của các Doanh nghiệp.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân có ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Xây dựng Thanh Hoá số 36 Đại Lộ Lê Lợi, TP Thanh Hoá để tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên:
- Giám đốc Sở XD (để b/c);
- Lưu VT/XD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Chương Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 525/SXD-QLVL hướng dẫn thực hiện Thông tư 14/2010/TT-BXD do Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.265

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123