Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5228/VPCP-KTN năm 2013 bổ sung hạng mục đường tránh thị trấn An Thới vào dự án đường An Thới - Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5228/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 27/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5228/VPCP-KTN
V/v bổ sung hạng mục đường tránh thị trấn An Thới vào dự án đường An Thới - Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang (tờ trình số 38/TTr-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2013), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3397/BKHĐT-KTĐPLT ngày 24 tháng 5 năm 2013), Bộ Tài chính (công văn số 6907/BTC-ĐT ngày 30 tháng 5 năm 2013), Bộ Giao thông vận tải (công văn số 4327/BGTVT-KHĐT ngày 16 tháng 5 năm 2013) về việc bổ sung hạng mục đường tránh thị trấn An Thới nối cảng An Thới với Trục Bắc - Nam đảo Phú Quốc vào dự án đường An Thới - Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang căn cứ vào các quy hoạch có liên quan và khả năng cân đối nguồn vốn của Tỉnh để xem xét, quyết định theo thẩm quyền việc bổ sung hạng mục đường tránh thị trấn An Thới nối cảng An Thới với trục Bắc - Nam đảo Phú Quốc vào dự án đường An Thới - Dương Đông, huyện Phú Quốc.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng,
- Các Phó TTg: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;
- Các Bộ: KH&ĐT, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, V.III, KTTH, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5228/VPCP-KTN năm 2013 bổ sung hạng mục đường tránh thị trấn An Thới vào dự án đường An Thới - Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.162

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228