Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 518/TTg-CN về việc thi công các hạng mục ban đầu Dự án thủy điện Lai Châu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 518/TTg-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 07/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 518/TTg-CN
V/v thi công các hạng mục ban đầu Dự án thủy điện Lai Châu

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Công Thương (công văn số 2308/BCT-NL ngày 24 tháng 3 năm 2008) về việc cho phép triển khai thi công trước các hạng mục ban đầu chuẩn bị thi công Dự án thủy điện Lai Châu, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý đề nghị của Bộ Công Thương về việc thi công trước một số hạng mục ban đầu thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án thủy điện Lai Châu. Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp thu ý kiến của Bộ Công Thương, triển khai thực hiện các hạng mục công trình đã kiến nghị theo đúng quy định hiện hành.

2. Bộ Công Thương có trách nhiệm kiểm tra và hướng dẫn Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai các nội dung nêu trên đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Hoàng Trung Hải;
- UBND các tỉnh: Lai Châu, Sơn La;
- BQL Dự án Nhà máy TĐ Sơn La;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Website Chính phủ; các Vụ: KTTH, NN, ĐP, TH;
- Lưu: VT, CN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 518/TTg-CN về việc thi công các hạng mục ban đầu Dự án thủy điện Lai Châu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.097
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41