Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 510/BXD-BCĐCLC thực hiện Cuộc vận động đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình, sản phẩm xây dựng trong giai đoạn tiếp theo do Ban chỉ đạo cuộc vận động đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình, sản phẩm xây dựng ban hành

Số hiệu: 510/BXD-BCĐCLC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban chỉ đạo Cuộc vận động Đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình, sản phẩm xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 29/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
BAN CHỈ ĐẠO CUỘC VẬN ĐỘNG ĐẢM BẢO VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 510/BXD-BCĐCLC
V/v: Thực hiện Cuộc vận động đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình, sản phẩm xây dựng trong giai đoạn tiếp theo

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2010

 

Kính gửi:

- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các doanh nghiệp xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí xây dựng.

 

Cuộc vận động Đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình, sản phẩm xây dựng giai đoạn 2006 – 2010 do Bộ Xây dựng và Công đoàn Xây dựng Việt Nam phát động đã đạt được những kết quả quan trọng, có ý nghĩa thiết thực về kinh tế – xã hội.

Năm 2010 là năm cuối trong kế hoạch 5 năm thực hiện Cuộc vận động giai đoạn 2006 – 2010. Ban Chỉ đạo dự kiến sẽ tổ chức hội nghị tổng kết Cuộc vận động nhằm đánh giá kết quả thực hiện 05 năm (2006 – 2010); đồng thời tổ chức rút kinh nghiệm, đề xuất đổi mới phương thức thực hiện trong giai đoạn tiếp theo, trong đó trọng tâm là nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung “Quy chế đánh giá và công nhận công trình, sản phẩm xây dựng đạt chất lượng cao của ngành Xây dựng trong kế hoạch 5 năm 2006 – 2010” ban hành kèm theo Quyết định số 1547/QĐ-BCĐ ngày 13/11/2006 của Trưởng Ban chỉ đạo công trình, sản phẩm xây dựng chất lượng cao (Quy chế 1547) cho phù hợp với yêu cầu của giai đoạn mới. Thời gian dự kiến sẽ tiến hành trong tháng 7/2010.

Để tiếp tục thực hiện Cuộc vận động trong giai đoạn chuyển tiếp, Ban Chỉ đạo thông báo:

1. Những hồ sơ đã đăng ký (đến ngày 30/5/2010) để đề nghị xét công nhận trong năm 2010 sẽ được Ban Chỉ đạo xem xét, đánh giá theo Quy chế 1547;

2. Sau ngày 30/5/2010 tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký cho đến khi có Quy chế mới. Sau khi có Quy chế mới, Ban chỉ đạo sẽ thông báo để các đơn vị tiếp tục đăng ký và hồ sơ sẽ được xét theo Quy chế mới.

3. Những hồ sơ đã đăng ký để đề nghị xét công nhận trong những năm sau năm 2010 sẽ được Ban Chỉ đạo xem xét, đánh giá theo Quy chế mới.

Ban Chỉ đạo thông báo để các Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
- Công đoàn XDVN;
- Lưu VP, Cục GĐ.

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
THỨ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 510/BXD-BCĐCLC thực hiện Cuộc vận động đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình, sản phẩm xây dựng trong giai đoạn tiếp theo do Ban chỉ đạo cuộc vận động đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình, sản phẩm xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.125
DMCA.com Protection Status

IP: 107.23.176.162