Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 51/UBND-XDCB điều chỉnh Công văn 609/UBND-XDCB do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

Số hiệu: 51/UBND-XDCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Võ Trọng Nghĩa
Ngày ban hành: 06/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/UBND-XDCB
V/v điều chỉnh một số nội dung Công văn số 609/UBND-XDCB ngày 28/11/2008 của UBND Tỉnh

TP. Cao Lãnh, ngày 06 tháng 02 năm 2008

 

Kính gởi:

- Các sở, ban ngành Tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố

 

Xét công văn số 45/SXD-KTKT ngày 14/01/2009 của Sở Xây dựng về việc đề xuất xử lý các vướng mắc trong điều chỉnh (tăng/giảm) giá vật liệu xây dựng do biến động giá VLXD; Ủy ban nhân dân Tỉnh quy định việc điều chỉnh một số Công văn số 609/UBND-XDCB ngày 28/11/2008 của UBND Tỉnh (Công văn số 609/UBND-XDCB), như sau:

1. Điều chỉnh nội dung quy định tại điểm 4.4 và 4.5 khoản 4 phần I Công văn số 609/UBND-XDCB; cụ thể:

1.1. Đối với các gói thầu đã thực hiện hình thức giá hợp đồng trọn gói và tạm ứng tối thiểu 50% giá trị hợp đồng theo Công văn 190/UBND-XDCB ngày 23/4/2008 của UBND Tỉnh: các khối lượng được thực hiện đến ngày 31/12/2008 sẽ được nghiệm thu thanh toán theo hợp đồng đã được ký kết; khối lượng thực hiện từ ngày 01/01/2009 trở về sau sẽ thực hiện điều chỉnh giá tăng/giảm theo Công văn số 609/UBND-XDCB. Chủ đầu tư và nhà thầu có trách nhiệm xác định các khối lượng thực hiện đến hết ngày 31/12/2008, khối lượng thực hiện từ ngày 01/01/2009 trở về sau và thực hiện điều chỉnh hình thức hợp đồng theo quy định.

1.2. Đối với các gói thầu đã thực hiện hình thức giá hợp đồng trọn gói có điều chỉnh giá vật liệu xây dựng hoặc giá hợp đồng theo đơn giá cố định có điều chỉnh giá vật liệu xây dựng theo Công văn số 190/UBND-XDCB: khối lượng đã được nghiệm thu giai đoạn trước ngày 05/12/2008 thì thực hiện việc điều chỉnh giá theo Công văn 190/UBND-XDCB và Công văn 478/UBND-XDCB ngày 26/09/2008 của UBND Tỉnh; khối lượng nghiệm thu giai đoạn từ ngày 05/12/2008 trở về sau thì thực hiện việc điều chỉnh giá theo Công văn số 609/UBND-XDCB.

(Phần 1 Công văn này thay thế điểm 4.4 và 4.5 khoản 4 phần I Công văn số số 609/UBND-XDCB).

2. Giao cho Sở Xây dựng: triển khai, theo dõi và hướng dẫn các địa phương và chủ đầu tư thực hiện quy định tại công văn này, phối hợp các ngành liên quan đề xuất Ủy ban nhân dân Tỉnh kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT/TU; TT/HĐND Tỉnh;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- Lưu VT+NC/XD,TH.tvt.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
TM. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Trọng Nghĩa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 51/UBND-XDCB điều chỉnh Công văn 609/UBND-XDCB do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.972

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.57.84