Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 50/BXD–KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 19/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 50/BXD–KTXD
V/v: Điều chỉnh chi phí nhân công, máy theo Thông tư số 05/2009/TT-BXD

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2011

 

Kính gửi: Ban quản lý dự án phát triển Điện lực

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 364/BDAĐL-CBXD ngày 30/3/2011 của Ban quản lý dự án phát triển Điện lực thuộc Tổng công ty Điện lực Miền Bắc về áp dụng điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công theo Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/4/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình đối với hợp đồng theo hình thức đơn giá. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thông tư số 05/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 110/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động và áp dụng điều chỉnh dự toán xây dựng công trình cho những khối lượng thi công xây lắp còn lại thực hiện từ ngày 01/01/2009 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước;

Đối với hợp đồng như nội dung Văn bản số 364/BDAĐL-CBXD được các bên ký kết theo hình thức đơn giá và tại mục 5.5 Điều 5 của hợp đồng có thỏa thuận “khi nhà nước thay đổi các chính sách có liên quan thì Bên A sẽ điều chỉnh đơn giá sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt”; Vì vậy để đảm bảo quyền lợi cho người lao động được hưởng theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 110/2008/NĐ-CP thì chủ đầu tư xem xét điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2009/TT-BXD trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở thanh toán, quyết toán giá hợp đồng. Trường hợp điều chỉnh giá hợp đồng nói trên mà không làm vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì chủ đầu tư được tự quyết định, nếu làm vượt tổng mức đầu tư thì chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư quyết định.

Căn cứ ý kiến trên, Ban quản lý dự án phát triển Điện lực tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên
- Lưu : VP, Vụ KTXD, (M5)

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 50/BXD–KTXD ngày 19/04/2011 về điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công theo Thông tư số 05/2009/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.942

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.160.97
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!