Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1575/BXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn chi phí nhân công trong xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1575/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 20/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1575/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn chi phí nhân công trong xây dựng.

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2015.

 

Kính gửi: Ban quản lý các dự án đầu tư – Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1971/LĐTBXH-LĐTL ngày 27/5/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Bộ Xây dựng trả lời theo thẩm quyền nội dung liên quan đến chi phí nhân công trong ngành xây dựng theo văn bản số 43/CV-BQLDA ngày 14/5/2015 của Ban quản lý các dự án đầu tư – Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã quy định: “Giá nhân công xây dựng được xác định trên cơ sở tính đúng, tính đủ tiền lương nhân công và phù hợp với mặt bằng thị trường lao động phổ biến của từng khu vực, tỉnh theo từng ngành nghề cần sử dụng”.

Ngày 02/4/2013, Bộ Xây dựng có văn bản số 551/BXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012, theo đó việc điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP phải dựa trên cơ sở mặt bằng giá nhân công thực tế trên thị trường theo từng thời điểm tại từng khu vực thuộc các địa phương.

Như vậy, trường hợp khi Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng làm thay đổi mặt bằng giá nhân công thực tế thị trường thì đơn giá nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cũng được tính toán, điều chỉnh lại cho phù hợp với mặt bằng giá nhân công thực tế trên thị trường. Trường hợp việc điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng nhưng không làm thay đổi mặt bằng giá nhân công thực tế thị trường thì không điều chỉnh đơn giá nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thì đơn giá nhân công thực hiện theo hướng dẫn của UBND tỉnh.

Từ ngày 15/5/2015, việc xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng và các hướng dẫn của UBND tỉnh.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ban quản lý các dự án đầu tư – Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. Tr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1575/BXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn chi phí nhân công trong xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.722

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.192.241