Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 49/BXD-KTXD về thẩm định giá vật tư, thiết bị trong giá đề xuất của Nhà thầu và thẩm định bản vẽ thi công và dự toán hạng mục do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 49/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đỗ Thái Lưu
Ngày ban hành: 13/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/BXD-KTXD
V/v: Thẩm định giá vật tư, thiết bị trong giá đề xuất của Nhà thầu và thẩm định bản vẽ thi công và dự toán các hạng mục

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2012.

 

Kính gửi : Văn phòng Quốc hội

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 297/VPQH-ĐTXD ngày 21/02/2012 và văn bản số 392/VPQH-ĐTXD ngày 05/3/2012 của Văn phòng Quốc hội đề nghị Bộ Xây dựng thẩm định giá vật tư, thiết bị trong giá đề xuất của nhà thầu và thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các hạng mục còn lại của dự án đầu tư xây dựng nhà làm việc các cơ quan Quốc hội và Văn phòng Quốc hội. Sau khi nghiên cứu và làm việc trực tiếp với Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng – Văn phòng Quốc hội, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, thì Chủ đầu tư tổ chức thẩm định dự toán công trình trước khi phê duyệt. Nội dung thẩm định bao gồm: (a) Kiểm tra sự phù hợp giữa khối lượng chủ yếu của dự toán với khối lượng thiết kế; (b) Kiểm tra tính đúng đắn, hợp lý của việc áp dụng, vận dụng đơn giá xây dựng công trình, định mức chi phí tỷ lệ, dự toán chi phí tư vấn và dự toán các khoản mục chi phí khác trong dự toán công trình; (c) Xác định giá trị dự toán công trình.

Trường hợp Chủ đầu tư không đủ điều kiện, năng lực thẩm định thì được phép thuê tổ chức, cá nhân tư vấn đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm chuyên môn để thẩm tra dự toán công trình. Nội dung thẩm tra như nội dung thẩm định của Chủ đầu tư theo mục a, b, c nêu trên. Sau khi có kết quả thẩm tra, Chủ đầu tư phê duyệt dự toán công trình (không phải thẩm định lại). Tổ chức, cá nhân tư vấn thực hiện thẩm tra dự toán công trình chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ đầu tư về kết quả thẩm tra.

Trường hợp, Chủ đầu tư cần thiết phải thẩm định giá vật tư, thiết bị làm cơ sở lập dự toán công trình thì thuê Doanh nghiệp thẩm định giá (theo quy định tại Mục 3 - Thẩm định giá của Pháp lệnh giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26/4/2002 của Quốc hội) để thẩm định theo quy định hiện hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Văn phòng Quốc hội tổ chức phê duyệt dự toán xây dựng công trình theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(Th8).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đỗ Thái Lưu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 49/BXD-KTXD về thẩm định giá vật tư, thiết bị trong giá đề xuất của Nhà thầu và thẩm định bản vẽ thi công và dự toán hạng mục do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


14.038
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.38.5