Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 489/BXD-XL của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng

Số hiệu: 489/BXD-XL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 22/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 489/BXD-XL
V/v: Hướng dẫn cấp CCHN giám sát thi công XD.

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Sở xây dựng tỉnh Bình Dương

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 261/2006/SXD-VP ngày 24/2/2006 của Sở Xây dựng Bình Dương đề nghị hướng dẫn việc cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 6 của Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BXD ngày 18/4/2005 của Bộ Xây dựng thì một trong những điều kiện để cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình là đã trực tiếp tham gia thiết kế, thi công xây dựng hoặc giám sát thi công xây dựng công trình ít nhất 5 năm. Đồng thời, khoản c mục 2 của văn bản số 2646/BXD-XL ngày 23/12/2005 của Bộ Xây dựng quy định : những cá nhân có trình độ đại học thuộc các chuyên ngành xây dựng ( như xây dựng dân dụng và công nghiệp, xây dựng giao thông, xây dựng thuỷ lợi) nếu đã tham gia thiết kế hoặc thi công hoặc giám sát thi công 5 năm trở lên thuộc loại công trình nào thì được hành nghề giám sát thi công “xây dựng và hoàn thiện” đối với loại công trình đó. Như vậy, thời gian 5 năm kinh nghiệm nêu trên là đối với mỗi loại công trình.

Đối với cá nhân đã có 5 năm trở lên tham gia thiết kế, thi công hoặc giám sát thi công thuộc 2 -3 loại công trình nào thì cần phải xem xét cụ thể loại công trình nào mà cá nhân đó đã tham gia thiết kế, thi công hoặc giám sát thi công với thời gian đủ 5 năm mới được xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình cho loại công trình đó.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng nghiên cứu thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên.
- Lưu VP,XL,PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
 Nguyễn Văn Liên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 489/BXD-XL của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.380
DMCA.com Protection Status

IP: 54.205.211.87