Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 4841/BXD-KTXD 2020 hệ số điều chỉnh chi phí thiết kế công trình cấp nước sinh hoạt

Số hiệu: 4841/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Hồ Ngọc Sơn
Ngày ban hành: 06/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4841/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn việc áp dụng hệ số điều chỉnh định mức chi phí thiết kế đối với công trình cấp nước sinh hoạt

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2020

 

 

Kính gửi: Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh – Sở Tài nguyên và môi trường Quảng Trị

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 829/TTPTQĐ-KH ngày 07/8/2020 của Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị về việc áp dụng hệ số điều chỉnh định mức chi phí thiết kế đối với công trình cấp nước sinh hoạt. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng thì chi phí thiết kế xây dựng xác định theo định mức chi phí tỷ lệ phần trăm (%) nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) tương ứng với loại, cấp của từng công trình trong tổng mức đầu tư được duyệt. Trường hợp thiết kế công trình Hạ tầng kỹ thuật thì chi phí thiết kế bản vẽ thi công có yêu cầu thiết kế 2 bước thực hiện theo hướng dẫn tại Bảng 2.13, Phụ lục 2, Thông tư số 16/2019/TT-BXD. Trường hợp định mức ban hành kèm theo Thông tư số 16/2019/TT-BXD chưa phù hợp với tính chất đặc thù của dự án thì chi phí tư vấn thiết kế được xác định bằng phương pháp lập dự toán theo Phụ lục số 3, Thông tư số 16/2019/TT-BXD .

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị nghiên cứu, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu VT, Cục KTXD, (Th3b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Hồ Ngọc Sơn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4841/BXD-KTXD ngày 06/10/2020 hướng dẫn việc áp dụng hệ số điều chỉnh định mức chi phí thiết kế đối với công trình cấp nước sinh hoạt do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


300

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!