Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 483/BXD-KHCN về việc thử độ thấm nước của ống cống bê tông cốt thép theo Tiêu chuẩn TCXDVN 372:2006 do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 483/BXD-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trung Hòa
Ngày ban hành: 09/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 483/BXD-KHCN
V/v: thử độ thấm nước của ống cống bê tông cốt thép theo Tiêu chuẩn TCXDVN 372:2006 .

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh An Giang

Bộ Xây dựng đã nhận được Công văn số 559/SXD-HĐXD ngày 16/10/2009 của Sở Xây dựng tỉnh An Giang đề nghị hướng dẫn việc thử độ thấm nước của ống cống bê tông cốt thép theo Tiêu chuẩn TCXDVN 372:2006. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

-Mục 6.6 của Tiêu chuẩn TCXDVN 372:2006 quy định tiến hành việc thử độ thấm nước của ống cống, trong mục này không nêu lại việc chuẩn bị mẫu thử. Chuẩn bị mẫu thử được quy định tại Khoản 6.5.3 như sau: với mỗi lô sản phẩm cần có ít nhất là hai ống cống làm mẫu thử. ống cống thử là một ống cống dài 1000 mm hoặc một đoạn ống cống dài 1000 mm được cắt ra từ ống cống sản phẩm dài hơn. Như vậy, khi thử độ thấm nước có thể cắt ra đoạn dài 1000 mm từ sản phẩm ống cống dài hơn hoặc để nguyên ống cống dài nhưng đổ nước tới chiều cao như đối với đoạn ống cống 1000 mm.

- Đối với ống cống có chiều dày nhỏ hơn 8 cm, thời gian giữ nước trong ống cống khi thử được lấy như đối với ống cống có chiều dày 8 cm.

-Mục 5.2 cho phép ống cống có vết nứt bề mặt và được phép sửa chữa. Tuy nhiên, độ chống thấm nước của ống cống sau khi sửa chữa phải đảm bảo yêu cầu phép thử như trong Mục 6.6.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh An Giang nghiên cứu thực hiện.  

 

 

Nơi nhận:
-Như trên;
-Lưu: VP, Vụ KHCN&MT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
Nguyễn Trung Hoà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 483/BXD-KHCN về việc thử độ thấm nước của ống cống bê tông cốt thép theo Tiêu chuẩn TCXDVN 372:2006 do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.130
DMCA.com Protection Status

IP: 54.205.211.87