Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 480/TTg-CN về việc điều chỉnh diện tích khu công nghiệp Bình Vàng, tỉnh Hà Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 480/TTg-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 31/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 480/TTg-CN
V/v điều chỉnh diện tích KCN Bình Vàng, tỉnh Hà Giang.

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tại văn bản số 629/UBND-NVKT ngày 11 tháng 3 năm 2008 và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1906/BKH-KCN&KCX ngày 21 tháng 3 năm 2008 về việc điều chỉnh diện tích khu công nghiệp Bình Vàng, tỉnh Hà Giang, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh diện tích đất khu công nghiệp Bình Vàng, tỉnh Hà Giang từ 100 ha lên 142 ha.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan:

- Thực hiện các thủ tục đầu tư đối với Dự án đầu tư khu công nghiệp Bình Vàng theo đúng các quy định hiện hành.

- Lập Đề án tổng thể điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển khu công nghiệp trên địa bàn, trong đó có giai đoạn II khu công nghiệp Bình Vàng theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Quốc phòng, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ: NN, ĐP, Website CP
- Lưu: VT, CN (5). H. 23

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 480/TTg-CN về việc điều chỉnh diện tích khu công nghiệp Bình Vàng, tỉnh Hà Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.977
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.64.30