Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 47/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 12/01/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/BXD-KTXD
V/v Dự toán hạng Mục tăng cường năng lực giao thông nút giao thông Phú Thượng bổ sung vào hợp đồng gói thầu số 2 – Dự án xây dựng cầu Nhật Tân.

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Ban quản lý dự án 85 - Bộ Giao thông vận tải

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1528/BQL-DANT ngày 17/10/2015 của Ban quản lý dự án 85 - Bộ Giao thông vận tải đề nghị cho ý kiến về dự toán hạng Mục tăng cường năng lực giao thông nút giao thông Phú Thượng bổ sung vào hợp đồng gói thầu số 2 – Dự án xây dựng cầu Nhật Tân. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước:

Tại Điểm 1.1.2 Điều 7 Thông tư 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã quy định “Đối với các công trình sử dụng vốn ODA đấu thầu quốc tế chi phí chung được xác định bằng định mức tỷ lệ hoặc bằng dự toán hoặc theo thông lệ quốc tế”. Do vậy, Bộ Xây dựng đề nghị Ban quản lý dự án 85 căn cứ vào quy định của Thông tư 04/2010/TT-BXD, lập dự toán bổ sung cho những nội dung chưa được quy định tại Thông tư này hoặc quy định nhưng chưa phù hợp với đặc Điểm, tính chất và thực tế thực hiện của gói thầu. Trên cơ sở đó, Ban quản lý dự án 85 trình Bộ Giao thông vận tải xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

2. Về chi phí hạng Mục chung và chi phí trực tiếp khác:

a) Về chi phí hạng Mục chung: trường hợp áp dụng tỷ lệ theo quy định tại Thông tư 04/2010/TT-BXD không phù hợp, thì Ban quản lý dự án 85 lập dự toán chi tiết trên cơ sở yêu cầu và Điều kiện thực tế thực hiện của gói thầu.

b) Đối với chi phí bồi thường hư hỏng nhà dân:

Bộ Xây dựng đã có ý kiến tại văn bản số 1934/BXD-HĐXD ngày 31/8/2015 về bồi thường, hỗ trợ các công trình xây dựng, nhà dân bị ảnh hưởng do hoạt động thi công xây dựng công trình giao thông. Ban quản lý dự án 85 - Bộ Giao thông vận tải căn cứ ý kiến của Bộ Xây dựng tại văn bản số 1934/BXD-HĐXD ngày 31/8/2015 để thực hiện.

c) Về chi phí di dời, bảo vệ các công trình kỹ thuật hiện hữu: việc bổ sung chi phí này là cần thiết. Tuy nhiên, Ban quản lý dự án 85 phải giám sát, quản lý chặt chẽ chi phí này trong quá trình thực hiện đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

3. Về giá vật liệu, nhiên liệu:

Nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng là tính đúng, tính đủ cho từng dự án, công trình, gói thầu xây dựng, phù hợp với yêu cầu thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, Điều kiện xây dựng và mặt bằng giá thị trường nơi xây dựng công trình. Do đó, đối với một số vật liệu có trong Công bố giá của thành phố Hà Nội mà không phù hợp thì các bên căn cứ vào giá thị trường (báo giá) hoặc lập đơn giá trên cơ sở Điều kiện thực tế là phù hợp. Tuy nhiên, Ban quản lý dự án 85 phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, khách quan của các báo giá do các đơn vị có chức năng cung cấp và đơn giá được xây dựng theo Điều kiện thực tế phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Ban quản lý dự án 85 - Bộ Giao thông vận tải căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 47/BXD-KTXD ngày 12/01/2016 về Dự toán hạng mục tăng cường năng lực giao thông nút giao thông Phú Thượng bổ sung vào hợp đồng gói thầu số 2 – Dự án xây dựng cầu Nhật Tân do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.820

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.210.223.150