Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 468/TTg-CN về việc xây dựng tuyến đường bộ nối 2 tỉnh Hà Nam, Thái Bình với đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 468/TTg-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 28/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 468/TTg-CN
V/v xây dựng tuyến đường bộ nối 2 tỉnh Hà Nam, Thái Bình với đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình (Tờ trình số 1474/TT-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2007), ý kiến của Bộ Tài chính (văn bản số 655/BTC-ĐT ngày 16 tháng 01 năm 2008), Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 447/BGTVT-KHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2008), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 1293/BKH-KTĐP&LT ngày 28 tháng 02 năm 2008) về việc đầu tư xây dựng tuyến đường bộ nối tỉnh Hà Nam, Thái Bình với đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường bộ nối hai tỉnh Hà Nam, Thái Bình với đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình (Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình quản lý đoạn trên địa phận tỉnh Thái Bình và cầu vượt sông Hồng; Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam quản lý đoạn trên địa phận tỉnh Hà Nam). Ủy ban nhân dân hai Tỉnh thống nhất với Bộ Giao thông vận tải về quy hoạch và quy mô toàn tuyến, đồng thời quyết định theo thẩm quyền các vấn đề liên quan.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính, xác định nguồn vốn và mức hỗ trợ cho hai Tỉnh để thực hiện tuyến đường nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TTBC, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, CN (4). 20

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 468/TTg-CN về việc xây dựng tuyến đường bộ nối 2 tỉnh Hà Nam, Thái Bình với đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.227
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41