Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4676/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Văn Dưỡng
Ngày ban hành: 11/11/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4676/BXD-HĐXD
V/v đối tượng quản lý nhà nước của cơ quan chuyên môn về xây dựng chuyên ngành nông nghiệp và PTNT

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Quản lý xây dựng công trình - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1633/XD-KH ngày 19/10/2021 của Cục quản lý xây dựng công trình thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) đề nghị hướng dẫn đối tượng quản lý nhà nước của cơ quan chuyên môn về xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành đối với “dự án, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn”, được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 109 Nghị định số 15/2021/NĐ-CPđiểm c khoản 3 Điều 52 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

- Nội dung quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng được quy định tại Điều 160 Luật Xây dựng năm 2014.

- Trách nhiệm của Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành được quy định tại khoản 1 Điều 163 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 62 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng (sau đây gọi là Luật số 62/2020/QH14).

2. Theo quy định tại khoản 13 Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại điểm d khoản 1 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14 “Cơ quan chuyên môn về xây dựng là cơ quan được giao quản lý xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”..

Theo quy định tại khoản 15, khoản 26, khoản 45 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14, trách nhiệm của cơ quan chuyên môn về xây dựng của Bộ NN và PTNT là: (i) thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi; (ii) thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở; (iii) kiểm tra công tác nghiệm thu đối với các dự án đầu tư xây dựng, công trình xây dựng cụ thể theo nguồn vốn, quy mô, tính chất dự án, công trình. Chi tiết được quy định tại các Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Căn cứ các quy định pháp luật về xây dựng, đối tượng quản lý nhà nước của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ NN và PTNT được xác định theo các chức năng, nhiệm vụ của Bộ được phân công cho đơn vị và đối tượng quản lý của cơ quan chuyên môn về xây dựng được giao tại Luật Xây dựng và các Nghị định quy định chi tiết thi hành nêu trên, cụ thể:

- Các hoạt động xây dựng của các dự án, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ NN và PTNT trên phạm vi cả nước.

- Các chủ đầu tư, cơ quan quản lý dự án, công trình phục vụ NN và PTNT.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Cục Quản lý công trình xây dựng căn cứ các quy định nêu trên và pháp luật hiện hành để triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Lưu: VP
, HĐXD (NTH).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ
HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Dưỡng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4676/BXD-HĐXD ngày 11/11/2021 về đối tượng quản lý nhà nước của cơ quan chuyên môn về xây dựng chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


85

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.224.117.125