Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 460/BXD-VKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 01/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 460/BXD-VKT
V/v: Giải thích nội dung Nghị định 16/2005/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2005

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai

Bộ Xây dựng đã nhận được văn bản số 11/CV-XD ngày 18/03/2005 của Sở Xây dựng Lào Cai đề nghị hướng dẫn thực hiện Nghị định 16/2005/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 64 Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 2 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thì đối với tổ chức thi công xây dựng chưa đủ điều kiện để xếp hạng thì chỉ được thi công những công trình cải tạo, sửa chữa có tổng mức đầu tư dưới 3 tỷ đồng và nhà ở riêng lẻ.

2. Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 2 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình không quy định điều kiện năng lực của cá nhân thẩm định nhiệm vụ thiết kế, thẩm định đồ án quy hoạch, thẩm định dự án, thẩm định thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán. Việc thẩm định đồ án quy hoạch, thẩm định thiết kế cơ sở do cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng có thẩm quyền thực hiện. Việc thẩm định thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư.

3. Thông tư liên tịch 01/2004/TTLT/BXD-BNV ngày 16/01/2004 chỉ quy định chức năng của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương còn việc thẩm định thiết kế cơ sở mang tính chất chuyên môn do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về xây dựng thực hiện. Do đó, thiết kế cơ sở các công trình giao thông trong đô thị sẽ do Bộ Giao thông vận tải thẩm định đối với dự án nhóm A, dự án quan trọng quốc gia; Sở Giao thông vận tải thẩm định đối với dự án nhóm B và C .

4. Những vấn đề còn lại sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể của Bộ Xây dựng.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, VKT,PC

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Liên

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 460/BXD-VKT ngày 01/04/2005 giải thích nội dung Nghị định 16/2005/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.594

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!