Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 46/BXD-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trung Hòa
Ngày ban hành: 27/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 46/BXD-KHCN
V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 11/2009/TT-BXD liên quan đến mặt hàng kính nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu.

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Quốc tế RETURN GOLD;
- Công ty TNHH Căn Viên;
- Công ty Cổ phần OMEXEY (Việt Nam);
- Công ty TNHH SANG SHUN;
- Công ty TNHH LODE STAR;
- Công ty TNHH CHEN FOUNDER

 

Bộ Xây dựng nhận được một số văn bản của một số công ty tại huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, gồm: số 40/CV-RG ngày 30/12/2010 của công ty TNHH Quốc tế RETURN GOLD, số 04/CV-CV của công ty TNHH Căn Viên, văn bản của công ty Cổ phần OMEXEY (Việt Nam), công ty TNHH SANG SHUN, công ty TNHH LODE STAR và công ty TNHH CHEN FOUNDER cùng đề nghị hướng dẫn thực hiện Thông tư số 11/2009/TT-BXD ngày 18/6/2009 của Bộ Xây dựng liên quan đến sản xuất, xuất khẩu sản phẩm, hàng hoá có sử dụng mặt hàng kính nhập khẩu. Sau khi xem xét các văn bản, Bộ Xây dựng hướng dẫn như sau:

Các tổ chức, cá nhân là nhà nhập khẩu các sản phẩm kính xây dựng nêu tại Bảng danh mục như quy định tại Điều 3 của Thông tư số 11/2009/TT-BXD, phải áp dụng các quy định về kiểm tra nhà nước về chất lượng được quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 11/2009/TT-BXD. Do đó, doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng kính làm nguyên liệu để gia công, sản xuất hàng xuất khẩu phải thực hiện quy định như nêu trên.

Sản phẩm, hàng hoá được gia công, sản xuất khi xuất khẩu được áp dụng quy định về quản lý chất lượng tại Điều 32 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá Điều 9, Điều 10 tại Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam (để báo cáo);
- Vụ VLXD;
- Cục Hải quan Bình Dương;
- Lưu: VP, Vụ KHCNMT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
Nguyễn Trung Hoà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 46/BXD-KHCN ngày 27/01/2011 hướng dẫn Thông tư 11/2009/TT-BXD liên quan đến mặt hàng kính nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.925

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.77.73
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!