Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 459/BXD-KTXD về chi phí thiết kế gói thầu 5B Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 459/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 23/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 459/BXD-KTXD
V/v: Chi phí thiết kế gói thầu 5B Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2010

 

Kính gửi: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 1035/DKVN-XD ngày 3/2/2010 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về chi phí thiết kế gói thầu 5B Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Về nội dung chi phí thiết kế gói thầu 5B của nhà thầu Portcoast - Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Bộ Xây dựng đã hướng dẫn tại văn bản số 525/BXD-KTXD ngày 31/3/2009.

Theo đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại văn bản số 1035/DKVN-XD, Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Định mức chi phí thiết kế (N) theo qui định được xác định bằng tỷ lệ % tương ứng với giá trị dự toán xây lắp chưa có thuế giá trị gia tăng của công trình. Trường hợp chi phí thiết kế theo hạng mục công trình thì chi phí thiết kế điều chỉnh (nhân) với hệ số k=0,9.

2. Hệ số điều chỉnh mức độ hoàn thành của hồ sơ (K1 ) được xác định theo tỷ lệ % tùy thuộc vào tình trạng hồ sơ (hồ sơ đã nghiệm thu, hồ sơ đã phê duyệt, hồ sơ đã thẩm định chưa phê duyệt...) do chủ đầu tư và nhà thầu thương thảo để xác định. Có thể căn cứ vào giá trị dự toán xây lắp của hồ sơ đã hoàn thành so với giá trị dự toán xây lắp của công trình để xác định mức độ hoàn thành của hồ sơ.

3. Hệ số điều chỉnh giảm do sử dụng tài liệu thiết kế đã có (K2 ) do các bên thỏa thuận căn cứ vào điều kiện thực tế của công trình, theo kinh nghiệm hệ số này thường là 0,8 (chưa giảm trừ chi phí giám sát tác giả và chi phí bảo hiểm).

4. Hệ số điều chỉnh thiết kế do yêu cầu lập thêm bằng tiếng nước ngoài (K3 ) Tập đoàn Dầu khí Việt Nam xem xét việc vận dụng các quy định của nhà nước nhưng không vượt mức đề nghị tại văn bản số 1035/DKVN-XD.

5. Định mức chi phí thiết kế theo qui định (N) đã bao gồm 10% chi phí giám sát tác giả và 5% chi phí bảo hiểm. Chi phí giám sát tác giả và chi phí bảo hiểm chỉ tính một lần đối với một công trình.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam căn cứ ý kiến nêu trên để chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 459/BXD-KTXD về chi phí thiết kế gói thầu 5B Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.127
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.233.78