Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4536/VPCP-ĐP về việc thuê tư vấn nước ngoài lập các Quy hoạch của tỉnh Ninh Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4536/VPCP-ĐP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 03/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 4536/VPCP-ĐP
V/v Thuê tư vấn nước ngoài lập các Quy hoạch của tỉnh Ninh Thuận

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận (Tờ trình số 29/TTr-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2009), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 4617/BKH-QLQH ngày 25 tháng 6 năm 2009) về việc thuê tư vấn nước ngoài lập Quy hoạch, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận thuê tư vấn nước ngoài giúp Tỉnh nghiên cứu lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch phát triển dải ven biển và Quy hoạch chung xây dựng thành phố Phan Rang – Tháp Chàm đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050. Trong quá trình triển khai, Tỉnh cần lưu ý đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành và xem xét phù hợp với điều kiện của địa phương.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và các Bộ, ngành liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, PCN: Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, NC, QHQT, KGVX;
- Lưu: Văn thư, ĐP(5).  

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng  

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4536/VPCP-ĐP về việc thuê tư vấn nước ngoài lập các Quy hoạch của tỉnh Ninh Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.103

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9